Bokreferenser som innehåller sökorden

Denna lista upptar referenser som innehåller ett sökord i titel eller i innehållsbeskrivning. Sökordet eller sökorden finns angivna till vänster. För att se komplett information om referensen klicka på den understrukna titeln.

HOME
1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
INDEX

C C-Cleis C-lok C-uppsats C.J.F C05 C23 C26 C3a C3b C5 ca Cable Cables Calais Canyon Carl Carlscrona Cars Catalogue Cd celebration Cementfabrik Central Centralbanan Centralstation centres centur centuries century CFo2 checklista Chicago Chief CHJ Chr Christianstad Cisternvagnar Citytunneln Classic Co Co14 Co6 Co7 Co8 Coaches col color colour companies conditions constituent cowboys CTJ cyk cykel Cykeldressin cykling CÅJ
 
LISTA

C
C-lok
C05
C3a
C3b
C5
Cd
CFo2
Järnvägar 1986 nr 1-6 Medlemsskrift {Artiklar: Stora G-vagnar, SS litt A1, C3a, spårvagn i Blackpool, Z68, ASEA-pendel.}
Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm Kort vägledning {Beskrivning av vad som visas i salarna C - R vid museet vid Vasagatan.}
Kring Lund C {Beskrivning av alla projekt om järnvägar med anslutning till Lund och omnejd. Med foton från förr, ritningar av stationer, vagnar och bangårdsutvidgningar.}
Lok & Vagnar 2 Förändringar av den rullande materielen under 1995 {Ändringar av lok och vagnar under 1995, Y3, svenska diesellok, BV G1205, SL C5.}
Modelltåg 92 - Byggtipsblandning Allt om Hobbys MJ-special. {Flera artiklar, bl.a. Detaljer G-vagn, Stocksund, Ga-lok, K till C-lok, Svänghjul, Rita och foto, X2, Nättraby m.m.}
Modelltåg 97 - Uppgraderingar Allt om Hobbys MJ-special. {Flera artiklar, bl.a. Bygg malmvagn, Bygg C05, Bygg Ge-vagn, Etsning, Tåg på hylla, m.m.}
Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins Allt om Hobbys MJ-special. {Flera artiklar, bl.a. Gångegenskaper, S1, Cd, Ma, Banmuseet, Banfordon i modell, Spårvagnar, Co14, Figurer, Klippark, Ellok Rb.}
Railroad Tycoon II Strategy PC CD ROM {Strategi PC-spel med anknytning till järnvägsbyggande och finansiering i olika världsdelar.}
SJ modellhall {Beskrivning och förteckning över modeller i Stockholms C, inklusive tekniska data och bilder.}
SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå SJ {Innehåller beskrivning av SJ linje Örebro C - Örebro S - Svartå, med karta, tidtabeller, bangårdsritningar samt lok och vagnritningar.}
SPÅR 1997 Järnvägsmusei vänners årsbok {Högfartsprov, Restaurangvagnar, 1900-talets trävagnar, Lokaltågsvagn C3a, Banmuseet, m.fl.}
Stationshuset Lund C {Händelser kring stationshuset vid Lunds Central.}
Sverige på spår {Bildberättelsebok över 1990-talets spårbundna trafik i Sverige, inkl CD med 72 minuter tågljud.}
ÖSJ-bladet 1978 Medlemsblad {Innehåller: SJ personvagnar Bo11, Bo14, CFo2 och C3b, ritning och nummerlista, ÖSJ motorvagn 31, BLHJ motorvagn 6 och 7, Spårvagnstillverkning, Maltesholms godsvagnar.}
TOP
C-uppsats
Hundra år med svenska Restaurangvagnar Deras utformning och utveckling, C-uppsats {Beskrivning av de svenska restaurangvagnarnas utveckling från 1894 till dagens vagnar, inklusive vagnslista.}
TOP
C.J.F
Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923 {Förteckning över samtliga lok och vagnar med tillv-nr tillverkade av Ljunggrens tiden 1887 - 1923.}
TOP
Canyon
Route of the Southwest Chief Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon {Video som innehåller videofilm från resa med Amtrak från Chicago till Los Angeles, med avstickare till flera museijärnvägar utmed sträckan.}
TOP
Carl
Jernvägsbladet Förstlingen 1995 Medlemsskrift {Innehåll: NBJ "Stut", Lådvagn Iss, med ritning och tekniska data, Stockholms gamla spårvagnar, Ångloken Svartelfven och Carl IX.}
TOP
Carlscrona
Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona {Bilder och berättelser om händelser som inträffat vid spårvägen i Karlskrona, inklusive vissa spårvagnsdata.}
TOP
Cars
The Cable Cars of San Francisco Of Cables and Grips {Beskrivning av kabelspårvagnarna i San Francisco, inkl bansträckningar, foton, skisser och tekniska data.}
Traffic goes Underground Cars for the Stockholm subway system {Video som visar tillverkningen av tunnelbanevagnar i början av 1950-talet till Stockholms tunnelbana.}
TOP
Catalogue
British Locomotive Catalogue 1825-1923 London and North Western Railway and its constituent companies {Lista över samtliga lok vid LNWR sorterade enligt axelföljd och tillverkare.}
TOP
Cementfabrik
SPÅR 1996 Järnvägsmusei vänners årsbok {Svenska ånglok utomlands, Adolf Eugene von Rosen, Lamcos Järnväg, Cementfabrik, Längdmätning m.m.}
TOP
Central
Centralstation
Malmö Centralstation Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994 {Bilder och beskrivningar av Malmö station från förr och nu.}
Stationshuset Lund C {Händelser kring stationshuset vid Lunds Central.}
Stockholms Central 100 år Ett sekel med Stockholms Central {Beskrivning och bilder från Stockholms Bangårds första 100 år.}
TOP
Centralbanan
Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred De första hundra åren {Ingående beskrivning av Östra Centralbanan med berättelser, stationsritningar, bangårdsskisser, lokbilder, ritningar, tekniska data och fordonsförteckning.}
TOP
centur
centuries
century
Arlandabanan A train service for the 21st century {Beskrivning av Arlandabanan med skiss över Arlanda station (på engelska).}
Finspong through the centuries An industrial saga without end {Beskrivning av industriell verksamhet sedan 1568, under årens lopp har namnet och tillverkningen ändrats.}
Liverpool to Manchester into the second century {Bildberättelse om järnvägen mellan Liverpool och Manchester med karta.}
TOP
Chicago
Route of the Southwest Chief Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon {Video som innehåller videofilm från resa med Amtrak från Chicago till Los Angeles, med avstickare till flera museijärnvägar utmed sträckan.}
TOP
Chief
Route of the Southwest Chief Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon {Video som innehåller videofilm från resa med Amtrak från Chicago till Los Angeles, med avstickare till flera museijärnvägar utmed sträckan.}
TOP
CHJ
ÖSJ-bladet 1994 Medlemsblad {Innehåller: SJ specialvagn Uaai-z, CHJ personvagnar, beskrivning av länkaxlar med ritning.}
TOP
Chr
Chr. Olsson i Falkenbarg AB Cisternvagnar {Typbeskrivningar av cisternvagnar tillverkade av Chr. Olsson med foton.}
TOP
Christianstad
Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990 {Beskriver banan under 125 års tid, med bilder på rullande materiel m.m.}
CÅJ 100 år Christianstad - Åhus Jernväg {Bilder från järnvägen under de gångna 100 åren, några stationsskisser.}
TOP
Cisternvagnar
Chr. Olsson i Falkenbarg AB Cisternvagnar {Typbeskrivningar av cisternvagnar tillverkade av Chr. Olsson med foton.}
TOP
Classic
Classic days of steam An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950 {Innehåller beskrivning av ånglokets historia och bilder av ånglok från hela världen, inkl vissa tekniska lokdata.}
Classic Trains The golden years of railroading {Tidskrift med bild och text från järnvägar i USA.}
TOP
Coaches
The New Underground Railway Coaches for Stockholm {Beskrivning av Stockholms tunnelbanas vagnar tillverkade vid ASJ.}
TOP
col
color
colour
Portrait of Bluebell Steam The Bluebell Railway in colour {Bildberättelse från den engelska järnvägen Bluebell Railway i södra England.}
Spectacular Railroad Photography A full color guide to weather and lighting conditions {Lärobok i lokfotografering med bilder från USA.}
The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour {Beskrivningar och teckningar av 192 engelska ånglok.}
The Shimmer of Steel An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s {Bildberättelse i färg om de sydafrikanska järnvägarnas 1067 mm ånglok aktiva på 1990-talet med bl.a. Garrat-ånglok och övriga 8-kopplade ånglok.}
TOP
companies
British Locomotive Catalogue 1825-1923 London and North Western Railway and its constituent companies {Lista över samtliga lok vid LNWR sorterade enligt axelföljd och tillverkare.}
TOP
conditions
Spectacular Railroad Photography A full color guide to weather and lighting conditions {Lärobok i lokfotografering med bilder från USA.}
TOP
constituent
British Locomotive Catalogue 1825-1923 London and North Western Railway and its constituent companies {Lista över samtliga lok vid LNWR sorterade enligt axelföljd och tillverkare.}
TOP
CTJ
Simrisbanan på senare år {Bildberättelse om händelser på CTJ och MöToJ.}
TOP
cyk
cykel
Cykeldressin
cykling
Nunnebanan 1901-1939 En cykel- och vandringsled {Populär beskrivning av Nunnebanans sträckning för cykling och vandringar, med många bilder från Nunnebanans tid.}
Teknik och Hobby 1983 {Artiklar om hobby under år 1982 med bl.a. Radiostyrt ånglok, Hamburgs MJ, En MJ blir aldrig färdig, Cykeldressin och Landsvägslok.}
TOP
CÅJ
CÅJ 100 år Christianstad - Åhus Jernväg {Bilder från järnvägen under de gångna 100 åren, några stationsskisser.}
TOP
Cable
Cables
The Cable Cars of San Francisco Of Cables and Grips {Beskrivning av kabelspårvagnarna i San Francisco, inkl bansträckningar, foton, skisser och tekniska data.}
TOP
celebration
The Shimmer of Steel An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s {Bildberättelse i färg om de sydafrikanska järnvägarnas 1067 mm ånglok aktiva på 1990-talet med bl.a. Garrat-ånglok och övriga 8-kopplade ånglok.}
TOP
cowboys
SPÅR 2001 Järnvägsmusei vänners årsbok {Innehåller SGGJ, G Swederus, treskensspår, modeller i 1:10, Nordens cowboys, 60 år med SJ och SvJvm arkiv.}
TOP
C-Cleis
Märklin Neuheiten 1996 Das C-Cleis {Modelljärnvägsnyheter från Märklin år 1996 i skala H0, 1 och Z.}
TOP
C23
Nynäståget 1994 Medlemsskrift {Innehåller: Tankvagn SNJ 500 240, ritning personvagn SNJ C23 och C26, samt SNJ ÄF 10.}
TOP
C26
Nynäståget 1994 Medlemsskrift {Innehåller: Tankvagn SNJ 500 240, ritning personvagn SNJ C23 och C26, samt SNJ ÄF 10.}
TOP
ca
Stockholmska mötesplatser På spårvagnarnas tid {Innehåller bilder och texter från ca 1950 till 1967 på trafiken och trafikplatser med inslag av spårvagnar.}
TOP
Calais
Mordet på Orientexpressen Detektivroman {Berättelse om mord på Orientexpressen mellan Istanbul och Calais}
TOP
centres
Stations-Guide, Inter-modal travel centres Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling {Beskrivning av stationens nyckelroll, entren, orienterbarhet, skyltning, tillgänglighet, service, konstverk, omvandlingsprocessen och checklista.}
TOP
checklista
Stations-Guide, Inter-modal travel centres Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling {Beskrivning av stationens nyckelroll, entren, orienterbarhet, skyltning, tillgänglighet, service, konstverk, omvandlingsprocessen och checklista.}
TOP
Citytunneln
Citytunneln Kartor {Kartor över järnvägssträckningen för Citytunneln i Malmö och några tekniska data.}
TOP
Co
Co14
Co6
Co7
Co8
Jernvägsnytt Medlemsskrift {Artiklar: Hagforspendeln, beskrivning av NKlJ lok och vagnar, AGJ Co 34, Verkstadsbygget, Edmondsonska biljetter, Hargsbanan,AGJ värd att bevara, elektriska ställverk och HSJBCo 201.}
Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins Allt om Hobbys MJ-special. {Flera artiklar, bl.a. Gångegenskaper, S1, Cd, Ma, Banmuseet, Banfordon i modell, Spårvagnar, Co14, Figurer, Klippark, Ellok Rb.}
Ny rullande materiel vid SJ 1911 {Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt B och Co6.}
Ny rullande materiel vid SJ 1916 {Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt Bo5, Ao2, Co7 och So1.}
Ny rullande materiel vid SJ 1918 {Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt G, ABCo3, Co8, F2d, Q2 och Q2 treaxlig.}
Smalspårigt 2002 Medlemsskrift {Innehåller: Smalspårsfrämjandet 25 år, JGJ-s personvagn Co 6, två fot i skala 1:35, arkeologresa HFJ, industribanelok, BUJ stationshus och Brimalms Tp-lok.}
TOP

HOME
1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
INDEX

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson,