HOME
INDEX

532     Åseda - Nybro

FÖREGÅENDE
LISTA
Åseda - Sävsjöström - Målerås - (Nybro)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringÅa (Åseda) v 73,600 236 1914  G † 1989-01-08, † 2002-06-16; anslutning Växjö–Åseda–Hultsfreds järnväg
Å/Åa

(Åsheda)

v 73,600 236 1902-06-26 stn
Slå Slåttra 77,364 ~1955 sto, (namn- och signatursatt) hpr 1957-06-02, †~1962
Eh Ekhorva v 80,300 238 1914-01-16 stn, hlp b1930t, I stn ~1955, I hlp 1958, hp 1961, † 1965-05-30
Vh/Var Varshult v 85,000 232 1914-01-16 stn, T hlp ~1940, I hlp 1958, hp 1961, † 1965-05-30
  Kroksjön   91,000     ssp, BI
Sä/Säj Sävsjöström v 94,800 224 1876-10-21 stn, † G 1983-10-01, † 1985-06-02; ansl SäNJ, ÖVJ; ramp 1435>891
Säfsjöström 94,800 224    
  spårkorsning   95,600   1922 spk, BI 1969
Shs Skahus 96,900 221 1937-01-01 lp, † 1980-08-01, BI 1980-10-14
Sk

Skogstorp

96,900 221 1877-05-25 lp,
Höneström 99,700 242 1878 lp, †~1930; fd Hörneskruf
  Bohult   100,400     ssp, BI
  Applabäck   107,000   1918 ssp, BI 1923; torvmosse
Må/Mås Målerås v 108,700 227 1876-10-21 stn, † 1985-06-02; ansl KLJ/KostaJ
  Silfvereke   109,000     ssp, BI
  Kolsbygd         ssp, BI
Gs/Gla Gullaskruv v 111,600 175 1899-11-01 stn, T hlp 1960t, I hlp 1966, I hp 1974, † 1985-06-02
Gullaskruf 111,600 175 1899 lp
 

Wilköl

  111,600 175 1893 lp
  Ekelid   113,500     ssp, BI
Or, Of/Ofs Orrefors h 122,600 166 1876-10-21 stn, lp 1985-06-02, † 1988-01-01
Br/Båt Brånahult v 126,300 129 1870t hlp, stn 1913-01-01, hlp 1939, † 1965-05-30
  sidospår   135,900   1974-01-28 ssp, I infogad i Nybro stn 1975-01-21
Juv Jutarnas väg 136,800   ssp b1940t, I infogad i Nybro stn m1950t
Ny/Nyb (Nybro) v 137,600 83 1874-08-09 stn, † G 2008-12-15; 137,6 ansl KJ; PS


 

Bandel 531 och 532 (Åseda - Sävsjöström)

Sävsjöström–Nässjö järnväg (SäNJ)
Att få en genväg till stambanan genom förlängning av järnvägen till Sävsjöström var en gammal strävan i Kalmar.
”Genom att gå ur hus och i hus, överraska handelsmannen vid disken och bonden vid plogen lyckades styrelsens utskickade få ihop en teckningssumma”, berättar järnvägsingenjör Viktor Ståhle.
Det knep alltså med aktiekapitalet trots att Kalmar järnväg satsat en miljon och kommunerna närmare 800 000 kr, men så var också SäNJ lång och byggdes med god standard. Sedermera samlades närmare 60 procent av aktierna hos Kalmar stad. SäNJ gav ingen utdelning men intäkterna balanserade i princip utgifterna.
Genom dess tillkomst drogs en stor del av trafiken Kalmar–Stockholm denna väg, med fjärrgodståg och genomgående resandevagnar till Stockholm och Göteborg, men sedan vägen över Emmaboda genom elektrifieringen återfått denna trafik blev SäNJ mest en lokalbana

Koncession
1910-06-10

Längd
95 km

Förvaltningsort
Kalmar

Trafikförändringar
1914-01-16 *Sävsjöström–Åseda, 21 km, allmän trafik
1914-12-12 *Åseda–Nässjö, 74 km, allmän trafik
1969-06-01 † Sävsjöström–Åseda, 21 km, godstrafik
1985-06-02 † samma sträcka, persontrafik
1990-01-08 † Åseda–Vetlanda, 37 km, godstrafik (behovsgodståg 1989-05-28)
2002-06-16 † samma sträcka, persontrafik
2005-04-01–06 *Korsberga–Vetlanda, 15 km, tillfällig transport av stormfällt virke efter ”Gudrun”

Samband
SäNJ samtrafikerades med KJ och ingick i trafikförvaltning med dessa

Förstatligad
1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01

ATC
1984-02-13 Nässjö stn
1992-06-09 [Nässjö]–(Vetlanda)–Åseda
2002-06-16 (Vetlanda)–Åseda, landets första slopade ATC-sträcka

Upprivning
Sävsjöström–Åseda 1989

Litteratur
Malte Ljunggren, ”Sävsjöström–Nässjö Järnväg”, Ångkvasten 2&3/2000
Thorsten Magnusson, Järnvägarna i Åseda 1902–2002, 2002

 
Bandel 532

Nybro–Sävsjöströms järnväg (NSJ)
Några bruk och Kalmar stad var de ursprungliga stora intressenterna i NSJ som öppnade stora skogsområden för exploatering.
Under den drygt tioåriga lågkonjunktur som följde på färdigställandet blev dock ekonomin brydsam. Järnvägsbolaget fick rekonstrueras 1888 och utbjöds till försäljning, som inte blev av på grund av otillräckliga bud.
Sedan vände konjunkturen, det nya bolaget gick med vinst och aktierna övertogs undan för undan av Kalmar järnväg

Koncession
1874-05-15

Längd
43 km

Ägare
KJ förvärvade aktiemajoriteten 1899

Förvaltningsort
Kalmar

Trafikförändringar
1876-07-20 *Nybro–Målerås, 29 km, provisorisk godstrafik
1876-10-02 *Målerås–Sävsjöström, 14 km, provisorisk godstrafik
1876-10-21 *allmän trafik

Nollpunkt
Nybro

NSJ övertogs 1909-01-09 av KJ

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-07-05 Rolf Sten