HOME
INDEX

518     Värnamo - Nässjö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Värnamo) - Vaggeryd - (Nässjö)
NÄSTA

 


Karta nr 448

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

V (Värnamo) h 80.9 160 1877.09.01 33)
Hrl Hörle h 72.6 164 1880.01.03 33)
Kvh Klevshult h 61.7 175 1880.01.03 33)
Klefshult
Almesäng
Syd Skillingaryd h 53.1 188 1880.01.03 33)
Stdp Stödstorp 46.6 193 1904. 33)
Götafors 197 1886. 33)
Vgd (EJ: Vd) Vaggeryd h st 43.9 200 1916.10.01 > 25)
(EJ: Wd) Waggeryd st 44 1894.11.12 1916.10.01 25)
(EJ: Wd) Waggeryd hp 44 1880.01.03 1894.11.12 25) 33)
Hok (EJ: Hkg) Hok v lp 35.3 216 1895.01.01 11.1941 25) 33)
Hook
Lindefors st 34 1880.01.03 1895.01.01 25)
Hok gamla station 1880.01.03 33)
Hooks gamla stn
Hok (EJ: Hk) Hok st 35 1880.01.03 > 25)
Sop Stoarp h hp 30.7 218 1959.06.10 1969.06.01 25)
Söf Sörängsfors v hlp 27.8 231 1885.05.15 1969.06.01 25)
Söräng 230 1900.05.01 33)
Vnå Västanå h 25.6 246 1900.05.01 33)
Vestanå
Mbä (EJ: Mbk) Malmbäck v st 19.4 280 1882.12.20 > 25) 33)
Soe Stolpen h 12.3 337 1913.12.18 33)
Fdl Fredriksdal h st 8.5 317 1898.01.01 > 25) 33)
Bog Bodaberg v hlp 4.8 307 1907.11.25 > 25) 33)
N (Nässjö) h 0 293 1864.12.01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten