HOME
INDEX

516     Landeryd - Värnamo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Landeryd) - Reftele - Värnamo
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lrd (Landeryd) v 136.8 129 1877.09.01 33)
Sph Skeppshult v 128.5 162 1902.11.01 33)
Sdr Smålandsstenar v 123.3 145 1877.09.01 33)
Smålands stenar
Smålandsstenar åspår 1893. 33)
Fål Fållinge 121.8
Reftele nedre 152 1877.09.01 33)
Refteled nedre
Rft Reftele h 111.7 152 1877.09.01 33)
Refteled nedre
Ölmestad
Hmr Hamravägen v 106.9 161
Bdy Bredaryd v 102.5 158 1877.09.01 33)
Hvrd Havrida 100.6 154 1908.01.15 33)
Fod Forsheda v 96.5 154 1877.09.01 33)
Glrp Gullarp 94.3 155 1888. 33)
Käd Kärda h 91.1 181 1877.09.01 33)
Vlst Vallerstad h 86.6 180
V Värnamo h 80.9 160 1877.09.01 33)
Vernamo

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-06 Rolf Sten