HOME
INDEX

479     Anneberg - Ormaryd

FÖREGÅENDE
LISTA
Anneberg - (Ormaryd)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
.

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSmålands Anneberg v 7,100 232 1909-03-29 stn, † 1935-01-01
Bokdungen v 3,800 264 1909-03-29 hp, † 1935-01-01
Muntarp Kärr v 2,200 265 1909-03-29 hp, † 1935-01-01
Muntarp-Kärr  
Or/Ory (Ormaryd) 0,000 259 1873-05-07 stn , † G 1974-10-01, I hps 1991-09-25; ansl Nässjö Oskarshamns järnväg, NOJ; PL

Anneberg - Ormaryds Järnväg, AOJ.  Mer om AOJ finns HÄR
AOJ var helt beroende av tändsticksfabriken i Smålands Anneberg och överlevde ej dess nedläggning 1934.
Meningen var att bygga en cirka 4 km lång järnväg till till SJ-stationen Solberga på östra stambanan, men SJ ansågs kräva alltför hög anslutningsavgift och ett anbud från Nässjö - Oskarshamns järnväg antogs i stället.

Koncession
1908-10-09

Längd
7 km

Spårvidd
600 mm

Förvaltningsort

Smålands Anneberg

Trafikförändringar
1909-03-29 öppnad för allmän trafik.
1935-01-01 nedlagd för allmän trafik utom postbefordran med motordressin.
1935-09-30 nedlagd för postbefordran.

Upprivning
1936

Anmärkning
Ändstationen benämndes Smålands Anneberg för att undvika förväxling med Anneberg på Västkustbanan.

Litteratur
Lennart Welander & Willy Gustafsson, Anneberg-Ormaryds Järnväg, 1977.
 
 
 
Källor och referenser
Källor: Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 1999, 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-02-05 Rolf Sten