HOME
INDEX

478     Eksjö - Österbymo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Eksjö) - Österbymo
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringEk (Eksjö) 0,000 210 1875-05-07 stn, †G 2009-01-01.Ramp 891>1435 för verkstadsfordon. PS
Eh/Ekm Eksjöholm 3,100 210   1920thp, †1954-06-10
Ks/Kås Kvänsås 4,200 212 1917-10-01 hp, †1954-06-10
Hg/Hgg Högaskog 7,600 247 1915-12-18 stn, hlp b1920t, lp 1954-06-10, †1958, BI 1959
Kh/Kåh Kålshester 11,000 280 1915-12-18 stn, hlp 1924-04-01, lp 1954-06-10, †1958, BI 1959
Sg/Skug Skurugata 13,800 274 1915-12-18 stn, hlp 1924-04-01, lp 1954-06-10, †>1954
Mb/Mbo Munkabo 19,000 245 1917-09-20 lp, †1958, BI 1959
Ln/Läg Lägern 20,600 256 1915-12-18 stn, hlp 1924-04-01, lp 1954-06-10, †1963
Ry/Ryä Rydsnäs 25,300 214 1915-12-18 stn, hlp 1946-06-01, lp 1954-06-10, †1966
Fs/Fäs Forsnäs 29,400 199 1915-12-18 stn, hlp ~1933, lp 1954-06-10, †1968-10-01; hamnspår
Öb/Öbo Österbymo 34,600 183 1915-12-18 stn, lp 1954-06-10, †1968-10-01

Eksjö–Österbymo järnväg (EÖJ) Mer om banan finns HÄR!
Ett för södra Sverige ovanligt stort järnvägsfritt område begränsades av triangeln Östra stambanan, Östra Centralbanan och Nässjö–Oskarshamns järnväg, och ingen av de smalspårsbanor som sent omsider försökte tränga in i den relativt glesbefolkade trakten blev framgångsrik. En av dem var EÖJ, återstoden av ett normalspårsprojekt som siktat på Kisa. Som oftast tillsköts det mesta kapitalet av traktens kommuner och av järnväg som skulle tillföras trafik, i detta fall NOJ. Skogsprodukter, både behandlade och obehandlade, blev det viktigaste godset. Efter ett trafikuppsving under andra världskriget gick det snabbt utför

Koncession

1907-07-05 normalspår, förföll
1910-05-14 förverkligad

Längd
35 km

Spårvidd
891 mm

Förvaltningsort
f Eksjö (NOJ)

Trafikförändringar

1915-12-18 *allmän trafik
1954-06-10 †persontrafik
1968-10-01 †allmän godstrafik
1968-10-11 †resterande massavedstransporter

Förstatligad
1945-07-01 statligt bolag, till SJ 1946-01-01

Upprivning

Österbymo–Rydsnäs 1969, Rydsnäs–Eksjö 1983. Kålsnäs–Skurugata kvarlämnad som militärt övningsobjekt till 1983

Anmärkning

a) Överföringsvagnar förekom ej på grund av dåligt spår
b) EÖJ plankorsade i Eksjö NOJ:s verkstads- och stallspår
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Stig Lundin, ”Isolerat smalspår, Eksjö–Österbymo”, Jernvägsnytt 1/198
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


Flygfotot nedan visar Rydsnäs samhälle och stationsområde cirka 1930. Foto: Järnvägsmuseet KAFR00512. 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-02-05 Rolf Sten