HOME
INDEX

473     Norrköping Ö - Arkösund

FÖREGÅENDE
LISTA
(Norrköping Ö) - Kummelby - Arkösund
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
  

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Nrö (EJ: Nk) (Norrköping Ö) vh st 0 11 1893-12-23 1966-09-25 25) 33)
Livä Lidavägen v hp 2,6 18 1951-06-01 1966-09-25 25)
(EJ: Vby) Vallby hp 2,6 1920-t1951-06-01 25)
Båd (EJ: Br) Brånnestad v hp 3,6 20 1893-12-23 1966-09-25 25)
Bjby (EJ: By) Bjärby v hp 5,4 20 1920-t1966-09-25 25)
Kmy Kummelby v hlp 6,6 21 1893-12-23 1966-09-25 25)
Agt Agetomta v 3,2* 25 1950-07-011960-11-01
(EJ: Sr) Sörby hlp 9,8* ca 1903 1950-07-01 25) 33)
Fur Furingstad h 5,1* 24 1894-09-081960-11-01 33)
Åvi Åsvittinge v 9,1* 11 1894-09-08 1960-06-01 33)
Kdb Kuddby vh 13* 12 1894-09-08 1960-11-01 33)
Ösn Östra Stenby v 16,7* 17 1894-09-08 1960-11-01 33)
Öhu Östra Husby v 20,6* 16 1894-09-08 1960-11-01 33)
Häh Häradshammar v 24,1* 11 1895-06-151960-09-01 33)
Hig Hylinge h 25,8* 10 1895-06-151960-09-01 33)
Svy Svenneby v 28,6* 9 1895-06-15 1960-09-01 33)
Mltp Mullingstorp v 31,1* 8 ca 19511960-09-01
(EJ: Ft) Finntorp hp 37,7* 25)
Ktt Kättinge v 33,1* 9 1895-06-15 1960-09-01 33)
Jon Jonsberg h 37,8* 8 1895-06-15 1960-09-01 33)
Isn Isnäs v 41,9 11 1939-01-011960-09-01
(EJ: Öb) Öbnebo hlp 48,6* 1895-06-15 1938-12-01 25) 33)
Öhnebo 1895-06-15 33)
Går Gåsåker v 44* 8 1920-t1960-09-01
Akd Arkösund h 46,2* 2 1895-06-15 1960-09-01 33)
Akdhsp (EJ: Adh) Arkösunds hamnspår lp 1895-06-15 1960-09-01 25)

Källor och referenser
* Kilometertalet räknat från Kummelby  
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-02-01 Rolf Sten