HOME
INDEX

471     Hultsfred - Jenny

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hultsfred) - Spångenäs - Blägda - (Jenny) inklusive (Blägda) - Yxern
NÄSTA

 


Karta nr 469

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hf (Hultsfred) v 66.2 101 1874.11.11 33)
Gnl Gnötteln h 60.8 118
Ormestorp hp 60.7 efter 1945 25)
Vena Vena h 55.9 89 1879.11.16 33)
Vena (EJ: Ha, Va) Hvena st 55.9 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Väm (EJ: Vm) Väderum v st 48.5 109 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Tna (EJ: Tu) Tuna h st 43.2 126 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Spå (EJ: Sg) Spångenäs h st 40.5 115 1906.02.26 nedlagd 25) 33)
(EJ: Yx) Yxern st 2 1879.11.16 1940 25) 33)
Blä (EJ: Bl) Blägda v st 38.6 108 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Tob (EJ: Tb) Totebo h st 34.6 83 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Hjt (EJ: Hj) Hjorted h st 29.1 74 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Bresfall
(EJ: Bf) Bresefall lp 26.3 1879.11.16 1915 25)
Fsd (EJ: Fd) Fagersand hp 24.2 57 1944. nedlagd 25)
Sjsp Sjöspår 22.4 61
Ankarsrums hamn
Ankarsrums bruk
Akm (EJ: Am) Ankarsrum h st 21.2 61 1879.11.16 > 25) 33)
Tju (EJ: Tj) Tjursbo h hp 15.8 56 1944. nedlagd 25)
Fåt (EJ: Fh) Fårhult h st 13.3 46 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Vas Valstad h 9.1 27 1879.11.16 33)
Was (EJ: Hs, Vsd) Hvalstad hp 9.1 1879.11.16 nedlagd 25) 33)
Vbä Verkebäck h 7.1 4
Värkebäck 1879.11.16 33)
Gbk Gunnebobruk st 7.9 1944 efter > 25)
Vbä (EJ: Wb, vb) Werkebäck st 7.9 1879.11.16 efter 1944 25) 33)
Jy (Jenny) v 0 12 1879.11.16 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten