HOME
INDEX

435     Lidköping - Axvall

FÖREGÅENDE
LISTA
Lidköping - Skara - (Axvall)
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lkp Lidköping h 50.7 45 1874.11.24 33)
Abä Alebäck h 45.7 1874.11.20 33)
Jtg Jutegården v 43.7
Vni Vinninga v 41.9 76 1874.11.20 33)
Winninga
Övp Övenstorp h 39.7
Sgtp Skäggatorp h 36.2 1874.11.20 33)
Häe Händene h 33.5 1874.11.20 33)
Sk Skara v 29.2 113 1874.11.20 33)
Buo Brunsbo v 25.5 1902.01.01 33)
Tbp Tubbetorp h 23.9 1918.01.01 33)
Axv (Axvall) v 21.3 129 1874.11.20 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-31 Rolf Sten