HOME
INDEX

434     Kinne Malma - Haggården

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kinne Malma) - Haggården
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Kinnemalma) 1887.12.15 33)
Haggården 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-01 Rolf Sten