HOME
INDEX

402     Färgelanda - Bäckefors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Färgelanda) - (Bäckefors)
NÄSTA

 


Karta nr 407

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fäl (Färgelanda) h 30.6 90 1895.07.28 33)
Nhö Norra Högsäter v 33.3 95
Hjä Hjärtsäter h 35.1 93 1895.07.28 33)
(EJ: Ht) Hjertsäter st 35.2 1895.06.15 1916.10.01 25)
Ghe (EJ: Gdh) Gudhem h hp 38.3 118 1928.05.15 1964.09.27 25)
Ghe grp (EJ: Gdh grp) Gudhem grusgrop lp 38.4 1895.06.15 1964.09.27 25)
Grd Grind h 39.7 111
Hös Högsäter v 41.5 105 1895.07.28 33)
Tåg Tångelanda v 43.5 116 1895.07.28 33)
Hgn Härsängen v 47.6 117
Ser Skällsäter v 51.8 122 1901.04.01 33)
Sbö Stora Bön h 55.4 136 1908.05.01 33)
Bred Mosse hp 57.8 1899. 25)
Bredmosse
Bäf (Bäckefors) h 60.3 150 1879.07.18 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-30 Rolf Sten