HOME
INDEX

364     Norrköping C - Linköping

FÖREGÅENDE
LISTA
(Norrköping C) - Kimstad - Norsholm - Linköping
NÄSTA

 


Karta nr 249

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Nr (Norrköping C) v 182.2 3 1866.07.02 33)
Östra Eneby 1911.10.01 33)
Fi Fiskeby h 188 25 1873.05.30 33)
Ekd Eksund v 190.5 23 1872.10.16 33)
Ok Okna v 196.3 32 1872.10.16 33)
Kms Kimstad v 201 37 1872.10.16 33)
Nh Norsholm v 204.6 36 1872.10.16 33)
Gi Gistad v 211.3 51 1872.10.16 33)
Tör Törnevalla v 215.4 51
Lgm Linghem v 218.4 56 1872.10.16 33)
Rsd Rystad v 222.4 47 1878. 33)
Ladugårdsbacke
Lp Linköping C v 228.6 40

Linköping

40 1873.10.22 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten