HOME
INDEX

363     Katrineholm - Norrköping C

FÖREGÅENDE
LISTA
(Katrineholm) - Åby - Norrköping C inklusive (Norrköping C) - Norrköpings hamnar
NÄSTA

 


Karta nr 363

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

K (Katrineholm) h 133.9 46 1862.11.08 33)
Stö Strångsjö v 145.1 50 1866.07.01 33)
Äbo Ändebol v 150.3 46 1912.10.01 33)
Smt Simonstorp v 159.2 66 1866.07.01 33)
Sväb Svängbågen
Nna Näkna v 166.9 61 1896.11.01 33)
Gr Graversfors v 170.6 53 1866.07.01 33)
Gr Grafversfors 53
Dvl Duvedal
Åby Åby h 174.6 19 1866.07.01 33)
Lby Loddby v 176.6 7 1910.05.01 33)
Hsg Herrstaberg v 177.8 12 1910.05.01 33)
Kro Karlsro v 179.4 2 1910.05.01 33)
Såö Ståthöga v 181.4 3
Nr Norrköping C v 182.2 3
Nr Norrköping 1866.07.02 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten