HOME
INDEX

279     Gyttorp - Bredsjö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gyttorp) - Striberg - (Bredsjö)
NÄSTA

 


Karta nr 247

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Gytp (EJ: Gt) (Gyttorp) st 22.6 126 1874.03.11 > 25) 33)
(EJ: Bg) Bergsäng lp 24 1914.08.01 1977.06.01 25) 33)
(EJ: Så) Södra Ås hp 24.6 1947. 1966.05.18 25)
(EJ: Ås) Åsboberg h hlp 26.1 1874.03.11 1966.05.18 25) 33)
Åsboberget
Srbg (EJ: Sg) Striberg h st 29.1 157 1874.03.11 1977.06.01 25) 33)
(EJ: Dm) Dammsjön lp 30.1 1926. 1977.06.01 25)
Kalb (EJ: Kl) Klacka-Lerberg v st 36.1 152 1887.11.07 1977.06.01 25) 33)
Klacka Lerberg
(EJ: Th) Timanshyttan hp 40 1954. 1966.05.18 25)
Tibg (EJ: Tb) Timansberg h st 41 146 1887.11.07 1966.05.18 25) 33)
Järnboås v 27 117 1887.11.07 33)
Jbås (EJ: Jå) Jernboås st 45 1887.11.07 1977.06.01 25) 33)
Yxsjön 1907.11.14 33)
Finnshyttan 29
(EJ: Fn) Finshyttan hp 46.3 1950. 1966.05.18 25)
(EJ: Or) Orogatan hp 48.1 1930. 1966.05.18 25)
(EJ: Yx) Yxsjön lp 49.8 1907.11.14 1977.06.01 25)
(EJ: Sn) Sågheden hp 52.9 1930. 1966.05.18 25)
Grgn (EJ: Gr) Grängen h st 56.4 148 1887.11.07 1977.06.01 25) 33)
(EJ: Sh) Södra Hyttan h hlp 61.7 1894.09.01 1966.05.18 25) 33)
Hsjö (EJ: Hö) Hjulsjö v st 63.9 149 1894.09.01 1977.06.01 25) 33)
(EJ: Brö) (Bredsjö) v st 70.1 185 1877.01.03 > 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-30 Rolf Sten