HOME
INDEX

272     Ervalla - Nora

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ervalla) - Nora
NÄSTA

 


Karta nr 247

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(EJ: Er) (Ervalla) v st 120 36 1856.03.05 > 25) 33)
(EJ: L) Löth hp 2.8 1947. 1966.05.21 25)
(EJ: Tp) Torpa h hlp 6.4 1890.01.01 1966.05.21 25) 33)
Järle h 112 55 1856.06.02 33)
Jerle 1856.03.05 34)
(EJ: Lm) Lilla Mon hp 9.9 1928. 1966.05.21 25)
Stora Mon v 108 1895.06.01 33)
(EJ: Kh) Källarhalsen hp 14 1947. 1966.05.21 25)
(EJ: Nora) Nora stad st 17.6 1935. > 25)
Nora h 86 1856.06.02 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund