HOME
INDEX

249     Hallsberg - Motala

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hallsberg) - Lerbäck - Motala
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

H (Hallsberg) h 199,4 53 1862-08-01 33)
Hrbg Hallsberg rangerbangård 3,1 1921-10-01
Skud Skallerud 203,7 81 1942 1960
Skms Skymossen 207,1 109 1960
Tbd Tisarbaden v 208 103 1927-05-15 1971-05-23 54) 140)
Å Åsbro h 210,1 107 1873-12-01 1971-05-23 33)
Lbk Lerbäck v 215,8 128 1873-12-15 1989-10-01 33)
Rh Rönneshytta 218,9 119 1886-01-01
Skyllberg 218,9 119 1877-11-15 1885-12-31
Hyttan 218,9 119 1873-12-15 1877-11-14
Dnö Dunsjö v 224,9 139 1933-05-15 1974-06-17
Mdm Mariedamm 229,2 133 1974-06-17
Mdm Mariedam v 229,2 132 1873-12-15 33)
Jho Jakobshyttan 236,2 132 1976 2004
Jkhg Jakobshyttan grp 236,2 132 1918 1976
Go Godegård v 241,3 121 1873-12-15 33)
Häa Hälla h 243,1 119 1931 1967-05-28
D Degerön v 246,9 115 1873-12-15 2000-10-16 33)
Kly Karlsby v 254,4 108   2000-10-16 33)
Carlsby 254,4 108 1873-12-15
Öna Önaskogen 256,2 113 2000-10-16
Slst Salstern 257,5 112 1949-06-01 1967-05-28
Bjk Björken 259,3 109 1975 1995-12-10
Bka Björken v 259,9 114 1874-01-01 1967-05-28 33)
      
Lgå Lindgården 261,5 123 1997-03-31 2000-10-16
Koh Kohagsmosse 264,4 104 1996-10-27 1997-05-21
Mv Motala verkstad h 267 91 1873-12-15 1979-06-01
Mot Motala C h 268,2 94 1926-05-15 86) 430)
Mot Motala 268,2 94 1873-12-15 1926-05-14 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
54) Grafisk tidtabell nr 169
86) Tåg, 1999 nr 1
Övrig information
140)Sommartid
430) Externt Motala från 1993-06-13

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-08-28 Rolf Sten