HOME
INDEX

189     Mora - Älvdalen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Mora) - Älvdalen
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMra (Mora) h 0 167 1891-11-01
Msa/Mras Morastrand 1,1 171 1940
      1,3    

skiljeväxel till MEJ, I inom Mora stn

My/Mky Morkarlby 2,1 172 1900-11-01

stn, hlp ~1930, PU ~1947, †, BI ~1950

Morkarleby 2,1 172 1900-11-01 stn
E/Er Eldris 8,7 205 1900-11-01 stn, hlp ~1930, †1939-05-15
Läde Läde   13,0 207 b1940t lp b1940t, U, lp s1940t, †1961-09-01. Läde grusgrop grp, BI
  Hökenberg   18,3     sto, U; fd Hökenbergssågen
Gph Gopshus h 21,8 207 1900-11-01 stn, I hlp ~1930, PU ~1947, †1961-09-01
  Oxbergs grusgrop   26,0    

grp, BI

Ob/Oxb Oxberg v 27,2 207 1900-11-01 stn, I hlp 1953-06-10, T hlp 1955, lp 1961-09-01, †1988-04-01, *G 1988-12-01, †G 2001; IL
Oxbn Oxbergsbron 28,3 210 1900

bro 106 m, kb 1937; Österdalälven

Bbe Blyberg v 31,3 241 1900-11-01 stn, hlp ~1930, PU ~1947, lp 1961-09-01
Gvr Gåsvarv v 36,4 255 1900-11-01

stn, hlp ~1930, PU ~1947, lp 1961-09-01, †~1965

Gåshvarf  
Mäk Märbäck 37,8 1995-11-13 lp 1995-11-13, †1997-06-09 (vagnslast även därefter), ssp 1997-09-29; <1997 Älvdalen (Äd); IL
  Mjågen   39,0     sto b1940t, U
 

Mjögen

  39,0      
Äd Älvdalen h 40,7 236 1900-11-01 stn, lp 1961-09-01, †1989-10-01, BI 1995
Älfdalen
Elfdalen
Rot


Mora–Älvdalens järnväg (MEJ)
Samfällda skogar som bas för stora kommunala investeringar räckte varken i Orsas eller Älvdalens fall för att skapa en lönsam tågtrafik när nu bygderna var så glesbefolkade och outvecklade. MEJ gick därför tidigt i konkurs

Koncession
1894-08-24 Mora-Noret–Älvdalen. 1895-03-15 överläts delen Mora–Mora-Noret på Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ)

Längd
41 km

Förvaltningsort
Kristinehamn

Trafikförändringar
1900-06-17 *provisorisk trafik
1900-11-01 *allmän trafik

Trafik
Ombesörjdes av Mora–Vänerns järnväg till 1909
Trafikuppehåll 1906-05-24–09-07 fick lok ej passera över Oxbergsbron på grund av strömskador på brofästet. Vagnarna spelades över. Uppehållet återkom sommaren 1907
MEJ övertogs 1909-05-01 av FRMJ
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-01 Rolf Sten