HOME
INDEX

187     Rättvik - Mora

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rättvik) - Mora Noret - (Mora)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringRv (Rättvik) h 141,800 165 1890-08-12
Pbh Persborgs hotell 144,300 166 1938-05-15  
Persborg 166 1894-06-23  
Ås Åkernäs 147,000 165 1895  
Vky Vikarbyn 148,600 169 1891-08-02  
Suä Stumsnäs v 155,800 185 1892-06-08  
Gså Garsås h 163,500 186 1891-08-02  
Fu Fu v 172,200 186 1891-12-17  
Fää Färnäs h 177,500 171 1896-07-20  
Sosn Solvikssågen 178,6 1950  
Mno Mora Noret h 180,00 171 1891-08-02  
Mora-Noret
Mra (Mora) h 181,500 167 1891-11-01

123,2 Tinaby (Tnb) 190 stn 1914-12-22, hlp ~1950, T hp 1953-06-10, †1964-05-31
127.3 Rättviks ångsåg (Rvå) 168 ssp, I infogad i Rättvik stn 1973-05-24
128,4 Rättvik (Rv) 165 stn 1890-08-12, †G 1990-01-01; småbana Rättvik–
Kalkverket; PS
141,8 lmk km 128,424 = 141,788
144,3 Persborgs hotell (Pbh) 166 hp 1894-06-23, †1953; <1938-05-15 Persborg
147,0 Åkernäs (Ås/Åkä) 165 lp 1895, †1951; småbana Åkernäs–Kullsberg
148,7 Vikarbyn (Vy/Vky) 169 stn 1891-08-02, †P 1968-05-12, I lp 1972-11-08,
†1988-10-01, BI 1992-01-14; hamnspår
155,8 Stumsnäs (Stä/Suä) 185 hp 1892-06-08, stn 1895-01-01, †G ~1965,
I hp 1965-05-30, †1967-05-28
163,5 Garsås (Gå/Gså) 186 stn 1891-08-02, hlp, I stn 1965-05-30, †hlp 1967-05-28; IS
168,3 grusgrop grp, BI
172,2 Fu (Fu) 186 lp 1891-12-17, stn 1892-01-01, †1965-05-30
177,6 Färnäs (Fs/Fää) 171 hp 1896-07-20, hlp ~1910, hp ~1930, †1965-05-30
178,6 Solvikssågen (Sosn) ssp 1950, BI
180,0 Mora-Noret (Mno) 171 stn 1891-08-02, I infogad i Mora stn 1962-09-06,
†P 1966-05-22; T infogad i Mora stn, fd triangelspår
180,8 Mora klaffbro och 167 Mora skiljeväxel infogad 1921-09-01, I infogad i Mora stn skiljeväxel 1962-09-06
180,9 Österdalälven 167 svängbro+kb 1886-09-21, klaffbro 180 m 1921-09-01; I del av Mora klaffbro och skiljeväxel 1921-09-01, låst 1978; <1978 Mora klaffbro
181,5 Mora (Mra) 167 stn 1891-11-01; hamnspår; FS

182,6 Morastrand (Mras) 164 hst 1994-01-09; PH

 

 

 

Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ)
Läs mer om FRMJ HÄR!

FRMJ övertog 1909-05-01 Mora–Älvdalens järnväg (se för tidigare data denna)
Gävle–Dala järnväg, Gävle och enskilda i staden tecknade sig för cirka hälften av de ursprungliga aktierna i FRMJ. Orsaken till det starka engagemanget var att en annan järnväg hade nått Siljan från söder och hotade GDJ:s trafik och Gävles handel.
För sträckan Mora–Orsa som strax tillkom fanns en konkurrerande koncession men Orsaintressenterna valde FRMJ.
På den nya järnvägen fanns utom tre stora sockencentra Grycksbo med dess pappersbruk

Koncession

1886-04-02 Falun–Rättvik
1887-09-30 Rättvik–Mora Noret
1891-06-12 Mora Noret–Orsa. Koncession för linjen, som finansierades av Orsa jordägande sockenmän, överläts på FRMJ
1894-08-24 Mora Noret–Mora, för MEJ, övertagen av FRMJ 1893-03-15

Längd
104 km exklusive MEJ

Förvaltningsort
Gävle (GDJ)

Trafikförändringar

1889-11-12 *Falun–Sågmyra, 26 km, allmän trafik
1890-08-12 *Sågmyra–Rättvik, 24 km, allmän trafik
1891-08-02 *Rättvik–Mora Noret, 38 km, allmän trafik
1892-08-01 *Mora Noret–Orsa, 14 km, allmän trafik
1896-09-21 *Mora Noret–Mora, 2 km, allmän trafik
Samband FRMJ var från 1903 helägt dotter-bolag till GDJ

Trafik

a) Ombesörjdes av GDJ i arrende
b) Sträckan Mora–Mora Noret trafikerades även av Mora–Vänerns jänväg

Förstatligad

1918-01-01 Mora Noret–Orsa för att ingå i Inlandsbanan, södra delen (se härefter denna)

Nollpunkt
Falun för FRMJ, Gävle N för GDJ

Litteratur

B. Hagberg, Gävle–Dala Järnvägar 1855–1908, 1908
Olof Jonasson, GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv, 1949
FRMJ uppgick 1920-01-01 helt i GDJ – se här­efter dessa
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009..
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-09-23 Rolf Sten