HOME
INDEX

112     Johannisberg - Ljungaverk

FÖREGÅENDE
LISTA
(Johannisberg) - Ljungaverk
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringJbg (Johannisberg) 0,000 120 1912-08-01 stn, † P 1971-05-23, † 1973-05-01; ansl JLJ; godstrafikalt kvar som adresstation för Callans såg ssp; IS
Ljun (Ljungaverks lastplats) 2,000 1943-06-07 lp
Lga         Ljungaverk       1912-12-28 stn, *P 1913-02-15, †P 1932-10-01

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 
   
Övrig information

Johannisberg–Ljungaverks järnväg (JLJ)
Ursprungligen industribana till större elektrokemisk fabrik

Koncession 1909-12-10
Längd 2 km
Ägare Ljungafors Fastighets AB, nu Qvick Entreprenad
Förvaltningsort Ljungaverk, nu Erikslund

Trafikförändringar
1912-12-28 *godstrafik
1913-02-15 *persontrafik
1932-10-01 † persontrafik

Omläggning
1963-05 omlades anslutningen från Johannisbergs stn (västerut) till Ljungaverk fp (österut), linjeförkortning 1,5 km

Nollpunkt Johannisberg, från linjeomläggningen 1963 Ljungaverk fp

Anmärkning
a) 1967 infördes SJ-signaturer och datoriserad godsvagnskontroll
b) Formellt omklassat till industrispår 1998-06-08. Spåret kvarligger, dock endast sporadiskt trafikerat från ~2002


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-06 Rolf Sten