HOME
INDEX

111     Vattjom - Matfors/Ljunga älv

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vattjom) - Matfors/Ljunga älv
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Vattjom) 0,000 64 1874-08-01 stn, ansl Norrländska tvärbanan
Matfors 2,800 39 1875-07-13 stn, † P 1931-10-15, † 1967-02-01
Ljungaälv 3,700 30 1875. ssp, lp, † 1934-10-12; <1875 Runsvik; hamnspår
Runsvik 3,700

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information
Matfors–Vattjoms järnväg (MVaJ)
Sträckan Matfors–Vattjom av Sundsvall–Torpshammars järnväg bildade 1885 MaVJ (för tidigare data se STJ). Ny ägare inträdde sedan ett större träsliperi hade anlagts i Matfors

Koncession
1889 (ny)

Längd
4 km

Spårvidd 1067
mm, breddad till 1435 mm 1920-01-16

Ägare
Till 1890 Sundsvall–Torpshammars järnväg, till 1892 Tuna Fabriks AB, till 1903 Matfors AB, därefter Tuna Järnvägs AB, på senare tid ett dotterbolag till Svenska Cellulosa AB

Förvaltningsort Östersund (SJ) till 1891, sedan Matfors

Trafikförändringar

1931-10-15 †Matfors–Vattjom, 3 km, persontrafik
1934-10-12 †Matfors–Runsvik, 1 km, godstrafik
1967-02-01 †Matfors–Vattjom, 3 km, godstrafik

Trafik
Sista kilometern från Matfors till lastageplatsen Runsvik hade bara godstrafik

Upprivning
Genom Matfors samhälle 1967, resten 1980

Anmärkning
Matfors–Runsvik var formellt självständig, Ljungaälvs järnväg. Hela sträckan hette till 1892 Vattjom–Matfors–Ljungaälvs järnväg

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2015-01-04