HOME
INDEX

094     Timrå - Sundsvall

FÖREGÅENDE
LISTA
(Timrå) - Sundsvall V - (Sundsvall)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km *  Höjd Från NoteringTrå (Timrå) h 367,054 8 1925-12-17 stn, †P 2002-06-16, *P 2005-08-15; GS
Östrands Fabriker
Ö/Ösd Östrand h 366,100 10 1925-12-17 hp, †1958
Johannedal
Skv/Sök Skönvik   364,200 8 1925-12-17 stn, hlp, lp 1962-05-27, †1971-10-01, BI 1972;
Sök Skönvik sidospår 364,000 8 1960t ssp, namnet övertaget från Skönvik 1972-05-28, I infogad i Timrå stn 1992, småbana Skönvik–Tunadal
Gv Gångviken 362,800 1925-12-17 hp, †1932
Sbr Sundsbruk 361,400 25 1925-2-17 stn, †P 1968-05-12, †1979- 07-01, BI 1994
Subi Sundsvall-Birsta 360,200 ~1968 1977 lp, namn- och signatursatt 1977; T godstrafikalt benämnd Sundsvall-   Birsta; GL
Ba/Bia Birsta 358,641 1927-05-15 hp, †1933-05-15
  Birsta   358,000     planerad ts
Klk Klökan h 357,700 55 1925-12-17 hp, †1959-05-31
Hl/Hli Huli v 354,700 39 1927-05-15 hp, †1953-06-10
Bår Bergsåker h 353,100 17 m1930t hp, †1958
  Bergsåkers grusgrop   352,800     grp, BI 1927
Slr Selånger   352,100 8 1925-12-17

stn, †P 1967-05-28, I lp 1972, I infogad i Sundsvall C stn 1978-01-03, †1979-07-01

Hnan/Hna Nacksta N   349,800   1959-05-31

> sipl, A, I infogad i Sundvallvall C stn 1974-03-08; för kontroll även av växlar; endast för sydgående tåg;

Hnas Nacksta S   349,700   1959-05-31 sipl, A; för kontroll även av växlar; endast för nordgående tåg
  sidospår   349,400     ssp, I infogat i Sundsvall C stn 1974- 03-08; Nedre Norrlands slakteri
  Televerkstaden   349,400     sto, U 1952-06-15
  sidospår   349,100     ssp, I infogat i Sundsvall C stn 1974- 03-08; Televerkstaden
  Signal H98a   349,100   1959-05-31 sipl, A; för kontroll även av växlar; endast för sydgående tåg
  Signal H89a   348,800   1959-05-31 sipl, A, I infogad i Sundvall C stn 1978-03-08; endast för nordgående tåg
Slr Selånger v 352,000 8
Suvå Sundsvall V v 348,600 13 ~1877

577,5 Kilometer från Stockholm via Ånge, hp, stn, hp, †1966-05-22; ansl OKB; från smalspåret
577,7 Kilometer från Stockholm via Ånge, hp 1992-06-09; (Ångelinjens tåg), hst 1994-06-12 (inom Sundsvall C
stn) 1997-01-06 även Härnösandslinjen; ansl OKB; PH

  Signal H57a   348,000   1959-05-31 sipl, A, BI 1960t; endast för nordgående tåg
Esp Sundsvall Esplanaden v 347,800 8 1927-05-17

hp, †1952-06-15

  Signal H24a   347,600   1959-05-31 sipl, A; BI 1960t; endast för nordgående tåg
Suc (Sundsvall C) v 347,343 7 1925-12-17 stn; FS
 
Övrig information
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2
' Kilometertalet räknat från Uppsala.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-10-07 Rolf Sten