HOME
INDEX

092     Härnösand - Timrå

FÖREGÅENDE
LISTA
(Härnösand) - Timrå
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km* Höjd Från NoteringHd/Hsd (Härnösand) v 414,723/107 4 1893-12-12 stn; hamnspår; FS
  Lövudden   414,100   ~1925 hp, BI 1927
  Gådeå   413,600    

tunnel 140 m 1925

Fl/Flv Fällöviken h 411,100 25 1925-12-17 hp, †1958
  Hällenyland   405,000    

planerad ts

Hnl Hällenyland h 404,830 83 1925-12-17 stn, †G, †1966-05-22, I ssp 1974-05-20, BI 1998-01-23
An/Atn Antjärn h 402,700 87 1925-12-17 hp, †1958
Hän Häggsjön   400,100   2008-06-15 ts; IL
Stoppställe vid km 399,350 399,400

sto, U

Gr/Grg Gnistring h 397,700 91 1925-12-17 hp, †1959-05-31
Hy/Hsy Hussjöby 391,100 98 1925-12-17 stn, †G 1964-05-31, †1966-05-22, BI 1971-12-09, ssp 1983-07-19; IL
Vs/Vss Västansjö h 388,200 83 1925-12-17 hp, †1960-05-29
Sö/Sår Söråker v 383,700 83 1925-12-17 stn, †P 1968-05-12, †1971-05-01, BI 1974-05-20, ssp 1983-09-13, BI 1986
Tba/Tda Torsboda h 381,300 60 1925-12-17 stn, †1958
Sårs Söråker S 378,218 1966 ssp, I infogad i Stavreviken stn 1997-10-13; småbana Söråkers industri
Svn/Sen Stavreviken v 376,086 5 1925-12-17 stn, †P 1968-05-12, †1974-01-01; IS
Lög Lögdösjön v 374,300 12 1943 hp, †1956; <1944-06-05 Lögdesjön
Bgf Bergeforsen 372,900 1950-01-01 lp, BI 1972-11-27, †1973- 02-01;
Ind Indalsälven v 372,900 26 1925-12-17 hp, hlp,
  Bergeforsenbron   372,100     kb 208 m 1954-06, ren spårbro 1954-12; Indalsälven; del av Signalplats km 371,4
Nb/Nrb Norrberge 371,800 1925-12-17 hp, †1942-06-15
  Signalplats vid km 371,366        

ssp 1954-06, BI 1955-01; kontroll av km 371,4 växlar

Signalplats vid km 371,366 371,400 ~1950 sipl, BI 1957; provisorisk kombinerad bro, km 371,4  över Indalsälven
Sbe Sörberge h 371,300 31 1934 hp, †1958
Slbk Solbacka 369,716 31 1950-01-01 I lp 1970, †1974-01-01; IL
V/Vrv Vivstavarv v 369,716 31 1925-12-17

stn, †P 1968-05-12

Vi/Viv Vivstavarv v 368,200 18 1950-01-01
Viv Vivsta v 368,200 18 1925-12-17 hp , †1958; < Vivsta (Vi/Viv)
Trå Timrå h 367,054 8 1925-12-17 stn, †P 2002-06-16, *P 2005-08-15; GS
Sök (Skönvik)   364,000   1960t

ssp, namnet övertaget från Skönvik (I) 1972-05-28, I infogad i Timrå stn 1992.

Sudv * Sunds Verkstäder 2.900 Sidobana Skönvik - Tunadal
Jhl * Johannedal 5.400 Sidobana Skönvik - Tunadal
Fil * Fillan 6,000 Sidobana Skönvik - Tunadal
Tud * Tunadal 8,000 Sidobana Skönvik - Tunadal

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
 * Vid sidobana från Skönvik. Till större delen, Skönvik - Tunadal, anlagd på på Sundsvalls spårvägars Skönvikslinje
Vivstavarv låg före ca 1950 vid km 369,7. Namnändrades då till Solbacka. Vivsta fick då överta namnet Vivstavarv.
Se även Solbacka. Vivstavarv låg före ca 1950 vid km 369,7. Namnändrades då till Solbacka. Vivsta fick då överta namnet Vivstavarv.
* Kilometertalet, till vänster om  "/" räknat från Uppsala via Sundsvall. Till höger om "/" räknat från Sundsvall (Ådalsbanan)
 
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-12-31 Rolf Sten