HOME
LISTA

019     Gammelstad - Karlsvikshyttan

FÖREGÅENDE
  (Gammelstad) - Karlsvikshyttan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGst (EJ: Gst) (Gammelstad) 0 6 1890-02-19 stn, * P 1891-08-20, † P 1988-05-29; ansl Malmbanan; GS
Gll Gamla Lulevägen   1,4    museitrafik
Storheden I 1,9 ssp; industriområde
Banvaktstuga 2,9 1905
Srh Storheden II 3,0 1977 ssp; industriområde + museitrafik
Mln Mogenlogen 3,4 museitrafik
Karlshälls grusgrop 3,6 1904 grp, BI
Karlshäll 4,1 ssp; träsliperi
Nth Nordantillheden 4,3 museitrafik
  Karlshäll 4,5 1967 ssp; industriområde
  Sidospår 4,9 ssp
Khö Karlshäll övre 5,0 ssp
Bsi Brosticken 5,1 ssp
Ksä Karlshäll 5,5 okänd status
(EJ: Khn) Karlsvikshyttan 5,5 1906-02-07

stn, † 1956-01-01; hamnspår

Kss Karlsviksvägen 5,6 museitrafik
Kht Karlsvik 6,1 museitrafik


 
Gammelstad–Karlsvikshyttans järnväg (GKJ)

Vid Karlsvik uppfördes en tackjärnshytta för att exploatera två regionala restprodukter: lågprocentig skarnmalm och träkol gjort på sågverksavfall.
Den järnväg som byggdes dit var helägd av järnverket, som i sin tur genomgick olika ägarbyten. Trafiken var starkt beroende av produktionen vid järnverket, vilket råkade i stora svårigheter efter första världskriget och drabbades av nedläggning. Då hade GKJ ändå hunnit elektrifieras som en följd av eldriften på Malmbanan. Att järnvägen inte revs upp när den saknade trafik på 1930-talet berodde på att det var billigare att låta den ligga, och sedan kom den till användning under några krigsår när tyskarna etablerade en underhållsbas i Karlsvik för sina operationer i Nordnorge och Finland.
Trafiken hölls uppe under ett par efterkrigsår men rasade sedan.
Inför nya industrietableringar övertogs spåret 1962 från Svenska Cellulosa AB av Luleå stad. Det återinvigdes 1967 som industrispår, till största delen omlagt.

Koncession 1905-03-10.

Längd 6 km.

Förvaltningsort Luleå.

Trafikförändringar
1905-05-24 *provisorisk godstrafik.
1906-02-07 *allmän godstrafik.
1931-01-01 †godstrafik, de facto.
1941 *godstrafik.
1954-09-21 † godstrafik, de facto (formellt 1956-06-01).
1967-11-27 *industrispår.

Trafik
a) Trafikerad av SJ från början.
b) Endast godstrafik har förekommit, med undantag för tillfälliga transporter av ryska krigsfångar, som skulle repatrieras, under juni–juli 1945.

Elektrifiering 1923-10-31, 16 000 V, 15 Hz, avelektrifierad 1939-09-01.

Upprivning Karlsviks skola–Karlshäll 1957.

Anmärkning
Sedan 1989 bedrivs på sträckan Gammelstad–Karlsvikshyttans järnvägsmuseum, 5 km, museitrafik av Malmbanans vänner.

Litteratur E. Bertil Persson, Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg, 1982 (SJK 32).
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson   / Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-19 Rolf Sten