HOME
LISTA

018     Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken

FÖREGÅENDE
  (Morjärv) - Kalix/Karlsborgsverken
NÄSTA



Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering







Mjv (Morjärv) 0 37 1902-08-01

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Boden - Morjär; IS

Mjvi Morjärv industrispår 1,3 1962

ssp, namn- och signatursatt 1976, I infogad i Morjärv stn 1996-11-20; sign Mjvi; Norrbottens Träförädling AB

  Kosjärv   19,5     avx
  Falkberget tunnel   22,1   1961 333 m
  Kalix älv   24,7    

bro 186 m

Klxi Kalix industrispår 37,2 1962

ssp, namn- och signatursatt 1976, godstrafikalt utbrutet ur Kalix stn 1983-01-01, åter infogat 1998-06-07; IL

Klx Kalix 38,5 1961-11-21

stn, I lp 2000-06-13, †2007-01-01; småbana Kalix–Karlsborgsbruk; IL

  Bredviken   42,5     avx, anslutning järnvägen Bredviken - Haparanda
Kbbg Karlsborgs bangård   47,4   1960t

lp, †2007-01-01 (allmän godstrafik, därefter enbart systemtåg); fd Karlsborgsbruk - Norrbotten, västra bangården; IL

Kbb Karlsborgsbruk Norrbotten   48,1   1961-11-21

48,1 Karlsborgsbruk Norrbotten > lp 1961-11-21, 2007-01-01 (därefter enbart systemtåg); I-namn Karlsborgsbruk; IL

 
Mer om järnvägen finner du HÄR! 
  
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009 
Övrig information
 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-19 Rolf Sten