HOME
LISTA

012     Morjärv - Karungi

FÖREGÅENDE
  (Morjärv) - Karungi
NÄSTA 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringMjv (Morjärv) h 1217,6 37 1902-08-01

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Morjärv–Kalix - Karlsborgsverken - Haparanda; IS

  Kalix älv   1219,5   

bro 158 m

Ömj Övermorjärv h 1222,8 39 1933 hp, †1986-06-01
  Stråkan   1225,0    

bro 79 m

Strk Stråkan 1225,3 42 1946

hpr, †1968-05-12

  Stoppställe vid km 1225,3 1225,3 42 1969-06-01 42 sto, U 1977-05-22
      1225,3 42 1985-09-24 arbetsväxel  avx , för linjeomläggning, BI 1986-08-25
Rjv Räktjärv 1227,3 47 1910-12-15

hlp, I stn 1918, I hlp ~1919, I stn ~1940, T hp, I hp 1959, †1977-05-22; fd Räcktjärv; även mtmp +1,3 Räktjärvsänden ssp; hamnspår, vid bispår

      1229,5     lmk 1229,477 = 1231,000
Öf Östra Flakaträsk h 1235,2 54 1910-12-15

hp, T hlp ~1918, I stn ~1940, T hp, I hp 1968, †1986-06-01; även mtmp

  Snögalleri V   1242,7   1910 BI ~1945
  Sockenträsk   1242,8  1910 tunnel 93 m
  Snögalleri Ö   1242,9   ~1910

BI ~1945

Vtv Vitvattnet h 1246,8 108 1910-12-15

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; IS, †2012-12-10

Hvt Hvitvattnet 1246,8 108
Btk Bodträsk h 1250,7 78 1910-12-15

hp, T hlp ~1918, I stn ~1940, T hp 1958, I hlp 1959, †1986-06-01; även mtmp

Oja Oja v 1260,8 34 1946-01-01 hp, †1975-06-30
Lpk Lappträsk h 1263,8 51 1910-12-15 stn, T hlp 1933, T stn ~1947, I hlp 1988, T hp 1990, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; IL, 2012-12-10
  stoppställe   1268,8 46 1959 sto, U 1963-05-26; skolelever
Vlki Välikoski 1270,0 44 1938

hpr, †1986-06-01

Kbk Kärrbäck h 1271,6 40 1913-07-01 hp, T hlp ~1930, I stn ~1940, T hp, I hp 1970, †1986-06-01; även mtmp
  stoppställe   1272,9 37 1959 sto, U 1963-05-26
Veittijärvi 127,0 37 övrig funktion
      1276,8 38 1958 sto, U 1968
Kah Karhuvaara h 1279,6 37 1941-06-16

ts, hp+ts 1919-05-01, hps ~1920, T hlp 1930t, I stn ~1940, T hlp 1941-06-16, T hp 1958, I hp 1959, †1986-06-01; < Tossa (Tsa)

Tsa Tossa h 1279,6 1919-05-01
Kri Karungi   1283,8   1913-07-01 stn, †1915
Kri Karungi   1284,7 28 1915

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; ansl statsbanan Karungi–Övertorneå; triangelspår; IS


Statsbanan Boden - Karungi - Haparanda Mer information finns HÄR!

Att den ”norra stambanans” sista etapp byggdes så dröjande – för samtiden var det ett antal särskilda statsbanor som hakade i varandra bortom Boden – berodde inte bara eller ens främst på insikten om de begränsade ekonomiska utsikterna utan på motstånd från militären, som fruktade att en järnväg skulle underlätta framryckningen för en fiende som invaderat över gränsen. Argumenten för ett banbygge var att skapa bättre förbindelser åt en vanlottad landsända, underlätta ett kommersiellt intressant utbyte med Finland och inte minst motverka förfinskningen i östligaste Norrbotten.
Trafikbelastningen på de färdiga bandelarna var extrem under första världskriget men det var också byggkostnaden på de sista delsträckorna. En ny trafiktopp kom under andra världskriget men både före och efter detta har trafiken varit tämligen blygsam.

Längd 166 km

Spårvidd
1435 mm. Fyrskensspår 1435+1524 mm Haparanda–gränsen(–Torneå), 1 km.

Trafikhändelser
slutet 1899 *Boden–Niemisel, 32 km, provisorisk godstrafik.
1900-10-01 *samma sträcka, allmän godstrafik.
1902-08-01 *Niemisel–Morjärv, 41 km, allmän trafik.
1910-12-01 *Morjärv–Lappträsk, 46 km, godstrafik.
1910-12-15 *samma sträcka, persontrafik.
1913-07-01 *Lappträsk–Karungi, 21 km, allmän trafik.
1915-04-27 *Karungi–Jylhäkoski, 12 km, provisorisk godstrafik.
1915-05-05 *Jylhäkoski–Vojakkala, 4 km, provisorisk godstrafik.
1915-05-17 *Vojakkala–Haparanda, 10 km, provisorisk godstrafik.
1915-06-18 *Karungi–Haparanda, 25 km, provisorisk persontrafik, och Haparanda–Haparanda hamn, 1 km, provisorisk godstrafik.
1916-01-21 *Haparanda–Haparanda hamn, provisorisk persontrafik.
1918-12-01 *Karungi–Haparanda, allmän trafik.
1919-04-01 *Haparanda–gränsen(–Torneå),.1 km, provisorisk godstrafik.
1919-10-07 *samma sträcka, allmän trafik.
1919 †Haparanda–Haparanda hamn, all trafik.
1992-08-17 †Boden–Haparanda(–Torneå),165 km, SJ persontrafik (VR persontrafik Torneå–Haparanda †1988-05-29).
2000-06-13–08-20 *Boden–Haparanda, säsongspersontrafik.
2012-12-10 Nedläggning all trafik Morjärv - Karungi - Haparanda. I samband med öppnandet av ny järnväg (Kalix) - Bredviken - Haparanda.

Trafik
a) Den provisoriska trafiken bedrevs till 1915-12-05 av Statens järnvägsbyggnader
b) Seglationssäsongerna 1914–1919 förekom persontrafik på ett 1 km hamnspår Räktjärv–Räktjärvsänden. Den upphörde sedan väg byggts Morjärv–Överkalix.
c) Under första värdskriget var banan ryska rikets enda förbindelse västerut. Till en början slutade linjen i Karungi som jämte ”tvillingorten” Karunki fick bli gränsövergång. Transportkedjan slöts med en 27 km järnväg Torneå–Karunki, byggd på 54 dagar och öppnad 1915-01-19. Spår till Sverige var till april byggt på Torne älvs is. Sedan svensk trafik till Haparanda öppnats minskade den finska bandelens roll.
d) 1915-09–1919-10 förekom en omfattande transitotrafik, från 1916-01-21 även för resande, via Haparanda hamnspår. Direkta sovvagnar fanns 1915 Karungi–Stockholm, 1915–1918 Haparanda–Stockholm, 1916–1918 ­Haparanda hamn–Stockholm och en kort tid 1917 även Haparanda hamn–Charlottenberg ­
(–Bergen).

Trafikuppehåll
1944-10-01–12-15 Haparanda–Torneå, persontrafik, på grund av krigssituationen, därefter behovspersontåg till och med 1945-06-09. Godstrafiken inställd 1944-10-01–~11-15.

Omläggning
a) 1921 var en första etapp klar för ett förbigångsspår vid Boden för att leda malmtrafiken utanför stationen. För att få en planskild korsning omlades ingångslinjerna från Haparanda och Gällivare, spåren bytte trafikuppgift inbördes och vid Buddbyn 6 km norr om Boden lades Haparandabanan på bro över Malmbanan.
b) 1931 togs förbigångsspåret i bruk inne på Boden C stn. Parallellspåren ersattes 1994 med fp Buddbyn (räknad till Boden C). Mötesplats på sträckan (också under Boden C) byggd 1995, med egna namnet Buddbyn 2002-06-16.
c) 1986-08-25 Övermorjärv–Östra Flakaträsk (förbi Räktjärv)
.
Fjärrblockering
2002-06-16 Boden stn; Boden.
2007-01-10 Avafors stn; Luleå (lokal fjärrstyrning).
ATC 1994-06-20 Boden stn.

Nollpunkt Stockholm C.

Upprivning Haparanda hamnspår 1919.

Anmärkning
a) 1917-03-13 fördes änketsarinnans hovtåg över Torneälvens is vid Haparanda på provisoriskt utlagda räler.
b) Trafiken Haparanda–Torneå regleras i en kombination av svenska och finska bestämmelser. Formell gräns mot VR är bromitt över Torne älv. Samtalsspråk normalt finska.
c) 1988-07-01–1994-03-23 var banan länsjärnväg med ”Tornedalskan” som marknadsföringsnamn för resandetågen. 1994-03-24–2002-03-31 omklassad till stomnätsbana.

Litteratur
Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Morjärv–Lappträsk, 1913.
Järnvägsförbindelsen Sverige–Finland, 1919.
J. Gustav Svanberg, ”Haparanda 1910–1920”, Tornedalica 1973.
Karven 2/1985 (temanummer).
Matz Lonnedal Risberg, ”Haparandabanan”, Tåg 2/1991.
Henning Larsson, Järnvägsminnen från Hapa-randabanan, 1995.
 
Källor och referenser
Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 169
Grafisk tidtabell nr 174, 1997
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /Benny Nilsson   / Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-04 Rolf Sten