HOME
LISTA

009     Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors

FÖREÅENDE
  (Gällivare) - Koskullskulle/Vitåfors
NÄSTA Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGv (Gällivare) h 1312,6 359 1888-03-03 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Malmberget, Malmbanan; FS
Kos Koskullskulle 1321,5 332 1899-08-01

stn, †P 1960-10-01, †1994-01-01; vagnslast även därefter, endast LKAB-trafik; IS

Kos Koskulls kulle 1321,5 1899-08-01
Vtå Vitåfors v 1322,6 338 ~1954  bgd; fd Öfre Hvitåfors; endast LKAB-trafik; IÖ
Övre Hvitåfors

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
 
 
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-03 Rolf Sten