HOME
LISTA

008     Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle

FÖREGÅENDE
  (Gällivare) - Malmberget/Tingvallskulle
NÄSTA Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGv (Gällivare) h 1312,6 359 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Koskullskulle, Malmbanan; FS
      1313,0     port under triangelspår
Heln Hermelin nedre   1317,0 396  

lp; fd, <1910 Hermelin

  Nedre Hermelin   1317,0 396 1896
Heln Hermelins nedre 1317,8 406 1951 lp, †1963; flyttad i samband med ombyggnad
Helö Hermelin övre 1318,6 415 1910 ssp, lp 1922-10-01, hlp 1951-06-15, †1960-10-01
Mbg Malmberget h 1319,4 420 1888-03-03

stn 1890-02-19, *P 1892-03-23, †P 1960-10-01, †1965-08-01

  Välkomman   +3,4   1896 ssp, lp ~1920, †1951-04-01; vid bispår västerut från Malmberget
Kgå Kaptensgården 1320,0 420 1920-09-15 hp, †1951
Dz Dennevitz 1320,7 1906

hlp, hp, †1951

Rvä Robsahmvägen 1322,0 419 1945-06-11 hp, †1951
Rvä Robsamvägen  
Tk Tingvallskulle h 1324,5 433 1894 ssp, hlp ~1920, T hp 1956, †1957; fd Tingvalls kulle

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009 
  Grafisk tidtabell nr 110, 1995
  Grafisk tidtabell nr 148, 1995
  Grafisk tidtabell nr 155, 1995
  Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
  Grafisk tidtabell nr 148
  SJ Särtryck 41, 1931
  Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   / Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-03 Rolf Sten