HOME
LISTA

002     Boden - Gällivare

FÖREGÅENDE
  (Boden) - Gällivare
NÄSTA 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringBdn (Boden C) v 1144,4 11 1890-02-19

stn, *P 1891-08-20; <1926-05-15 Boden; ansl Stambanan genom övre Norrland, Haparandabanan; FS

Bud Buddbyn   1148,3 15 1995 blev utbruten ur Boden C stn av tidtabellstekniska skäl  (räknad som del av Boden C stn), ts 2002-06-16; IS
  port   1148,9   1921

under statsbanan Boden–Karungi–Haparanda , BI 1994

Stoppställe vid km 1150,2 1150,2 15 1956 sto, U 1968-05-12
Hfs Holmfors v 1152,9 18 1890-t hp, stn 1917-01-01, T hlp 1956, T 1970-07-01, †1976-05-30; ev även tidig mtmp; IS
Lså Ljuså v 1162,7 28 1890-02-19

stn, *P 1891-11-18, †G 1970-07-01, †1986-06-01; IS

Grs Gransjö v 1176,0 136 1891-11-18 hp, I stn <1904, T hlp 1904-01-01, T stn 1917-01-01, †P 1976-05-30, †1980-06-16; ev även tidig mtmp; IS
Stoppställe vid km 1179,6 1179,6 156 1956 sto, U 1960
Stä Sandträsk v 1184,3 169 1890-02-19 stn, *P 1981-11-18, †G, †1986-06-01; IS
Glt Gullträsk v 1194,1 190 1890-02-19 lp, hlp 1891-11-18, I stn, T stn 1917-01-01, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Lkä Lakaträsk v 1204,0 181 1890-02-19

stn, *P 1891-11-18, †P 1986-01-01, †1989-01-01; IS

Nb Näsberg v 1215,6 187 1890-t hp, I stn <1904, T hlp 1907-07-01, T stn 1917-01-01, †G 1970-07-01, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Nbs Näsbergs stentag 1218,4 190 1918 ssp, lp 1918, †1948-11-01, BI ~1948
Stenspåret 1909
Tlb Tolikberget   1222,7   2007-08-12 avx, ts 2007-12-07; som avx Tolikberg; IS
  sidospår   1227,1 213 1911 ssp, BI ~1913
  grusgrop   1230,3 238  

grp, BI ~1936

Mk Murjek v 1231,3 241 1888-03-03 stn, *P 1891-11-18; FS
  Lastplats   1233,3 257 ~1974 ssp, BI ~1976
  Svanträsk   1236,1 266  

sto 1949, U

  Aimosjokk   1238,6   275 sto 1949, U
Gpc Geografiska polcirkeln 1242,4 299 2001 ljudsignal från persontågslok, BI 1979, (säsong-) hp 2001-07-08–02
Nte

Nuorttagievlle

  1242,4 299 1951-06
Pc Polcirkeln v 1243,2 306 1890-02-19 stn, *P 1891-11-18, †P 1986-06-01, †1989-01-01; IS
  stoppställe   1251,8 323 1964 sto, U 1965; för skolelever
Kva Koskivaara 1252,7 320 1966-05-23 lp, T hlp 1891-11-18, I stn <1904, T stn 1917-01-01, †G, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Kva Koskivara 1252,7 320 1890-02-19
Ntv Nattavaara 1265,1 321 1966-05-23 stn, *P 1891-11-18, †G 2000-06-13; PS
Ntv Nattavara 1265,1 321 1888-03-03
Klv Kilvo 1274,7 343 1891 ts, ts+hp 1911-01-01, stn 1917-01-01, hlp 1924, I stn 1959-05-31, †1968-05-12; IS
  stoppställe   1279,0 353 1964 sto, U 1965; skolelever
  stoppställe   1279,2 353 1949 sto, U 1950
Nrt Nuortikon v 1281,8 354 1892-03-23 hp, ts+hp, *G ~1902, stn 1908-12-01, †P 1977-05-22, †1980-06-16; IS
  stoppställe   1282,4 354 1949 sto, U 1965; tidvis skolelever
  stoppställe   1282,9 355 1949 sto, U 1965; tidvis skolelever
  Banvaktsstuga 437   1288,7 394 1949 sto, U 1965
  stoppställe   1289,5 403 1949 sto, U
Rps Ripats 12923 418 1892-03-23  ts, ts+hp ~1900, stn 1908, †G 1980-12-01, †1986-06-01; IS
  Båthusbäcken   1293,1 422 1902 vt, BI
  Banvaktsstuga 441   1293,1 422 1949 sto, U
  stoppställe   1294,0 430 1964 sto, U 1966; skolelever
Hrt Harrträsk 1299,8 400 1931-05 hlp, I stn, †1968-05-12; IS
  Harrträsk   1299,8 401 1892-03-23 ts, stn 1913-01-01, †1923
  Koijuvaara   1302,4   2009-06-01 avx
Gällivare oljebangård
Gällivare industriområde
Gv Gällivare h 1312,6 359 1892-03-23 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Koskullskulle, Gällivare–Malmberget; FS
Gv Gellivare 1312,6 359 1888-03-03

Sveriges & Norges järnväg (SNJ) Mer om SNJ finns HÄR!
De tidigaste planerna på järnväg för att exploatera Norrbottens rika tillgångar på järnmalm är redan från 1820-talet och många projekt följde därefter, med olika blandning av spår- och vattentransport och med olika hamnar som mål. SNJ var ett stort upplagt projekt om en järnväg Luleå–Narvik och man investerade i stora lok och en modern vagnpark. Penningbrist till följd av svårigheter på den europeiska obligationsmarknaden framtvingade en brådstörtad trafikstart Malmberget–Luleå för att skaffa intäkter, men satsningen misslyckades och staten övertog banan till reapris

Koncession 1882-12-08 Luleå–riksgränsen och Gällivare–Malmberget
Längd 211 km
Ägare
The New Gellivara Co, ett brittiskdominerat konsortium med bl.a. järnvägsdotterbolaget The Swedish & Norwegian Railway Company Ltd (1885–1891)

Förvaltningsort
Luleå

Trafikförändringar

1888-03-03 *Lakaträsk–Malmberget, 115 km, provisorisk malmtrafik
1888-03-12 *Luleå–Lakaträsk, 91 km, provisorisk malmtrafik
1890-02-19 *Luleå–Malmberget, 211 km, allmän godstrafik

Trafikuppehåll
1889-07-26–11 trafikförbud på grund av upprustningsbehov

Förstatligad
1891-08-09

Nollpunkt
Luleå malmkaj

Anmärkning

a) Bolaget hade även koncession på den norska sträckan Narvik–Riksgränsen. Det hade stora ekonomiska svårigheter. Vid förstatligandet var farbart spår endast lagt till Linaälv, 23 km norr om Gällivare
b) Materielmärkning även S&NJ och NEJ (Norra Europas järnväg)
SNJ uppgick 1891-08-09 i statsbanan Gällivare–Malmberget och för övrigt Malmbanan (se vidare dessa)

Statsbanan Gällivare–Malmberget Mer om banan finns HÄR!
Statsbanan bildades 1891-08-09 av sträckan Gällivare–Malmberget av Sverige–Norge järnväg (för tidigare data se denna)
Malmberget var den nordliga ändpunkten för ”engelsmännens” malmbana, men när staten sedan byggde vidare mot Kiruna och Norge blev sträckan en grenbana. Förlängningarna från Malmberget gick till olika brytningsområden. Sedan förbindelseorter hade drivits mellan fältets västliga gruvor och Vitåfors koncentrerades krossningen och utlastningen dit, varvid banan till Malmberget förlorade det mesta av sitt berättigande

Längd
Totalt 17 km

Trafikförändringar

1890-02-19 *Gällivare–Malmberget, 7 km, allmän godstrafik
1892-03-23 *samma sträcka, allmän trafik
1893 *Malmberget–Tingvallskulle, 5 km, malmtrafik och arbetartåg
1894 *samma sträcka, övrig godstrafik
1896 *Malmberget–Välkomman, 3 km, malmtrafik
1897 *Malmberget–Hermelin, 1 km
1951-04-01 †Malmberget–Välkomman, 3 km, all trafik
1956 †Malmberget–Tingvallskulle, 5 km, arbetartåg
1956–57 †Malmberget–Hermelin, 1 km, malmtrafik
1957 †Malmberget–Tingvallskulle, malmtrafik
1960-10-01 †Gällivare–Malmberget, 7 km, persontrafik
1965-08-01 †samma sträcka, all trafik (formellt)
1968 †samma sträcka, resttrafik

Elektrifiering

Till 1962 16 000 V, 15 Hz, sedan 16 2/3 Hz
1923-02-10 [Gällivare]–Malmberget
1923-03-26 [Malmberget]–Tingvallskulle/Välkomman

Upprivning
Spåren norr och väster om Malmberget 1968, Gällivare industriområde–Malmberget ~1972

Nollpunkt
Stockholm C via Boden

Anmärkning

Det har ej gått att exakt klargöra när spåren bortom Malmberget öppnades, men riksdagen beviljade i september 1893 anslag för spåret till Tingvallskulle och under 1895 för spåret till Välkomman

Malmbanan Mer om Malmbanan finns HÄR!
Sverige–Norge järnväg uppgick 1891-08-09 i Malmbanan, Till denna räknas sedan 1988-07-01 även statsbanorna Gällivare–Koskullskulle och Råtsi–Svappavaara
  Malmbanan hade både politiska och kommersiella opponenter inom landet, men i februari 1891 löste staten in Sverige & Norge järnväg, till ett kraftigt underpris, vilket i hög grad drabbade utländska småsparare.
Banan var emellertid klent byggd på grund av det engelska bolagets svaga ekonomi och krävde betydande förstärkning.
I fråga om rullande materiel valde staten en försiktigare lösning än engelsmännen.
Transporterna av järnmalm och i någon mån insatsvaror till malmbrytningen har dominerat trafiken, och deras krav har styrt utvecklingen.
Det norra omloppet Kiruna–Riksgränsen(–Narvik) har utom under andra världskriget varit viktigare än det södra, Luleå–Gällivare, medan mellandelen Gällivare–Kiruna länge främst sågs som en förbindelsesträcka.
Kapaciteten har successivt ökats genom förstärkning av bana och broar, fler och förlängda mötesstationer, elektrisk drift – där den framgångsrika pionjäramläggningen blev normgivande för statsbanornas fortsatta elektrifiering – och fjärrblockering, starkare dragkraft, större malmvagnar, längre tåg m.m.
Huvudkunden LKAB och SJ har haft konflikter kring fraktpriserna, och gruvbolaget körde rentav en gång malm på lastbil från Malmberget till Luleå för att demonstrera att det fanns alternativ.
En del upprustningar skedde tidigare genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Malmbanan har spelat en viss roll för förbindelserna mellan södra och nordligaste Norge. Den uppmärksammades tidigt av turismen och har varit destination för både ”dollartåg”, biltåg och enklare tåghem, samtidigt som den öppnat en betydande del av fjällkedjan för besökare. Olika tiders förhoppningar om transittrafik – antingen det gällt torrfisk från Norge till Ryssland eller containrar från Kina till USA:s östkust – har i huvudsak svikits.

Längd
433 km

Trafikförändringar

1890-02-19 *Luleå–Gällivare(–Malmberget), 204 km, allmän godstrafik.
1891-08-20 *Luleå–Boden, 36 km, persontrafik.
1891-11-18 *Boden–Nattavaara, 121 km, allmän trafik.
1892-03-23 *Nattavaara–Gällivare(–Malmberget), 48 km, allmän trafik.
1899-10-15 *Gällivare–Luossavaara (Kiruna), 100 km, provisorisk trafik.
1901-10-01 *samma sträcka, personbefordran mot avgift.
1902-11-15 *Kiruna–Riksgränsen(–Narvik), 129 km, provisorisk trafik.
1903-07-14 *Gällivare–Riksgränsen(–Narvik), 229 km, allmän trafik.
1970-05-31 †Luleå–Boden, 36 km, lokal persontrafik..
1986-06-01 †Boden–Gällivare, 169 km, lokal persontrafik i huvudsak.
1986-09-29 †Kiruna–Abisko Ö, 94 km, lokal persontrafik utanför turistsäsongen.
1994-01-01 †Gällivare–Koskullskulle, 9 km, allmän godstrafik, därefter bara LKAB-transporter
1994-06-12 †Gällivare–Kiruna, 100 km, lokal persontrafik i huvudsak.
1997-04-28 †Kiruna–Vassijaure(–Narvik), 123 km, säsongspersontrafik, lokaltåget ”Karven”
2000-02-12 *samma sträcka, säsongspersontrafik, lokaltåget ”Karven”.

Trafik

a) Vissa NSB-persontåg har periodvis fortsatt från Bjørnfjell till Vassijaure.
b) 1903-07-14–1954 pågick lokal persontrafik Kiruna C–Malmbangården–Kiruna lokstall, främst personaltransporter men öppen för allmänheten.
c) 1993-11-01–1999-08 körde NSB:s lokförare självständigt (Narvik–)Vassijaure–Kiruna med motsvarande svensk körning till Narvik. Detta förekom även tidigare under eldriftstiden fram till 1952. Från 1999-08 sker förarbyte i Björkliden.
d) Malmtågens södra lossningspunkt är idag Nya malmhamnen (i dagligt tal Sandskär) vid km ~1187 (se vidare Luleå hamn- och industrispår i avd. II).

Trafikuppehåll

a) 1940-04-09 inställdes all trafik över gränsen på grund av krigshandlingar. Den återupptogs 1940-06-23 men för malmtrafik först på hösten 1941 eftersom Narviks hamn förstörts.
b) 1945-02-26–05-07 nästan totalt trafikstopp över gränsen på grund av trakasserier från Wehrmacht och norska hirden sedan mamtrafiken stoppats. Endast vissa livsmedeltransporter utfördes. Malmtrafiken återupptogs först 1945-07-02.

Omläggning

a) 1921 var en första etapp klar av ett förbigångsspår vid Boden för att leda malmtrafiken utanför stationen. För att få planskild korsning omlades ingångslinjerna från Haparanda och Gällivare. Spåren bytte trafikuppgift inbördes och vid Buddbyn, 6 km norr om Boden, lades Haparandabanan på bro över Malmbanan.
b) 1931 togs förbigångsspåret i bruk inne på Boden C stn. Parallellspåren ersattes med fp Buddbyn (räknad till Boden C) 1994. Mötesplats på sträckan (också under Boden C) byggd 1995, med egna namnet Buddbyn 2002-06-16.
c) 1979-09-09 Abisko Ö–Abisko turiststation, 2 km på grund av vägbygge.
d) 1983-10-03 triangelspår i Gällivare för direktgång Vitåfors–Kiruna.
e) 1990-08-27 ny tunnel vid Nuolja, 2 km linjeomläggning.
f) 1998-12-02 triangelspår i Kiruna för direkt gång från malmbangården mot Luleålinjen.

Elektrifiering
16 000 V, 15 Hz, 1962 successivt byte till 16 2/3 Hz.
1915-01-19 Kiruna–Riksgränsen, 129 km. Eldriften inställd 1915-05-21–07-13 – svårigheter att under kriget importera reservdelar.
1920-03-12 [Kiruna]–Gällivare, 100 km.
1921-02-08 [Gällivare]–Ripats, 20 km.
1921-08-01 [Ripats]–Kilvo, 18 km.
1921-10-01 [Kilvo]–Nattavaara, 9 km.
1922-03-20 [Nattavaara]–Boden, 121 km.
1922-06-21 [Boden]–Luleå–Svartön, 36 km.
1923-07-10 [Riksgränsen]–gränsen(–Narvik), 1 km.

Linjeblockering automatisk

1950 Notviken–Luleå.
~1956 Kiruna malmbangård–Rautas och Abisko Ö–Vassijaure.
1956 Rautas–Abisko Ö.
1965-05-30 Gällivare–Boden.

Fjärrblockering

1958-06-01 (Kiruna malmbangård)–(Abisko Ö)–(Vassijaure); Kiruna.
1959-05-31 Vassijaure–gränsen(–Bjørnfjell); Kiruna.
1961-09-04 (Gällivare)–(Kiruna); Kiruna.
1963 Abisko Ö stn; Kiruna.
1965-10-01 (Boden)–(Gällivare); Kiruna.
1966-02-01 (Luleå)–(Boden); Boden.
1983-10-03 Gällivare, förbigångsspåret; Gällivare, lokal fjärrstyrning.
1987-05-31 (Kiruna stn, tidvis); Kiruna malmbangård, lokal fjärrstyrning.
1991-11-11 [Kiruna stn, helt]; Kiruna malmbangård, lokal fjärrstyrning.
1993-03-03 Vitåfors stn; Gällivare, lokal fjärrstyrning.
1994-06-20 Boden C stn; Boden.
1998-01-30 Svappavaara stn; Kiruna.
1999-06-08 ([Bjørnfjell])–gränsen–(Kiruna malmbangård)–(Gällivare) och [Råtsi]–Svappavaara; överförd från Kiruna till Boden.
2003-12-12 Kiruna malmbangård; Boden.
2005-06-12 Gällivare stn, tidvis; Boden.
2006-01-08 [Gällivare stn, helt]; Boden.

ATC

1982-09-06 (Luleå)–(Boden).
1983-01-10 (Kiruna malmbangård)–(Torneträsk).
1983-11-23 (Boden)–(Polcirkeln).
1984-11-28 Polcirkeln–(Gällivare).
1984-12-19 Torneträsk–Riksgränsen.
1984-12-20 (Gällivare)–(Kiruna).
1988 förbigångsspåren vid Boden stn.
1994-06-20 Boden C stn.
1998-01-30 Svappavaara stn.
2002-08-11 Kiruna stn.
2002-08-18 Kiruna malmbangård.
2004-08-28 Gällivare stn.

Nollpunkt
Stockholm C.

Anmärkning

a) Banan väster om Kiruna har även benämnts Riksgränsbanan.
b) Riksgränsen var under ångdriftsepoken en betydande gränsstation mot NSB med bl.a. lokbyte. Den var dock utsatt för snödrev och förvandlades till hållplats 1924-06-01 (efter Narvikselektrifieringen) – lokstationen är en anslående ruin. Gränsstationen flyttades till Vassijaure.
c) På grund av det hårda klimatet fick stationerna (Kiruna)–Vassijaure elektriska signalställverk 1927–1930, första ”hellinjeinstallation” vid SJ.
d) 1988-07-01–2001-01-31 omfattade Malmbanan endast avsnittet Riksgränsen–Boden med sidolinjer. De gavs trafikpolitisk specialstatus för att underlätta förändringar i malmtrafikupplägget. Sträckan Boden–Luleå tillhörde 1988-07-01–2002-03-31 stomnätet.

Litteratur

Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare–Riksgränsen, 1903.
Joh. Blomqvist, ”De första järnvägsbyggarna i Norrbotten och världens nordligaste järnvägsbygge”, Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1947.
Gustaf Rosén, ”Ofotenbanan”, Tornedalica 1976.
E. Bertil Persson, ”Negerexpressen (arbetartågen Luleå–Notviken)”, Karven 4/1984.
– ”Malmfältens transportfråga. och Malmbanans tillkomst”, i Malmbanan 100 år, 1988 (se även andra artiklar i samma årsbok).
Agge Theander, I rallarnas spår, 1993.
Peter Löf, ”Tung trafik norr om Polcirkeln”, Tåg 5/1996.
Åke Barck, 104 år på Malmbanan, 1996.
Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt, Svenska ellok, 1998 (SJK 67).
Wolfgang Pischek, Die Erzbahn unter der Mitternachtssonne, 2003 (svenska bildtexter).
Roine Wiklund, ”En banbrytande innovation – elektrifieringen av Riksgränsbanan”, Spår 2004.
Raymond Hedman, ”Den nya Malmbanan”, i Järnvägen 150 år, 2005.
Curt W. Engström, Minnen från Malmbanan (red. Jan Bergsten), 2007.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm.
Grafisk tidtabell nr 155.
Sveriges Kommunikationer
SJ Särtryck 102, 1961
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-03 Rolf Sten