Åter till söksidan?
Klicka i bilden ovan

Historiskt om Svenska Järnvägar, Bildarkivet!

Bildnummer: JVM00001
Bolag:
SJ
Ort:  
Norsholm
Datum:
1948-49
Bandel:
364
Ämnesord:
Järnvägsstation, Ånglok.
Text:
Bilden föreställer Norsholms station tagen omkr. 1948-49.
Byggnaden på bilden är den nyuppförda personallokalen (1948) och f.ö. den enda i dag (2005)kvarvarande byggnaden förutom lokstallarna utanför bilden till höger. Personalhuset är idag en Pizzeria och den stora almen är borta sedan länge och utanför gaveln är en altan till gästerna uppförd. I bildens vänstra nederkant ser man smalspårsperrongen och stationshuset är bakom fotografen som var uppförd i trä. Den första var byggd i tegel som sedermera revs. Man ser även plattformstaken för normalspårsperrongen bakom personalhuset.
Till höger i bild ser man en kantbarriär till gamla Riksettan Malmö-Stockholm som passerade precis i kant med spåret och över via bommarspåren man ser i   högerkanten som var 3 till antalet varav de två närmaste var smalspår till vändskivan och lokstation i Nh.
Sedan fortsatte spåren ned till Göta-kanal och silobyggnaderna via en vändskiva. Även normalspåret gick ned till silon vid kanalen.
 I bildens mitt ser vi ett godståg som antingen har kommit från Kimstad eller har fått avgång mot Västervik. Loket har nr 11 och är med säkerhet NVHJ lok 11 f.d HWJ 17 byggd Kristinehamn 1899 med tillv.nr 65 Loket fick vid förstatligandet 1 juli 1949 littr. S5p 3137 slopat år 1950. Loket verkar ha en vedeldarskorsten, kanske en kvarleva från kriget. Bilen på personalparkeringen verkar vara en kupemodell av en efterkrigsmodell av amerikanskt ursprung märke okänt men av nedsmutsningen får man intrycket att antalet grusvägar var klart större till antalet än idag. Obs det gamla Kryssmärket med Varning för tåg med det underliggande beskedet flera spår. Den gamla stolpen med belysning står fortfarande kvar (2005) men idag ligger en asfalterad väg där den gamla smalspårsbangården i bilden låg. Ack om man kunde skruva tillbaka tiden en aning, suck, där man som barn många gånger bytte tåg från smal till normalspår för vidare resor ut i stora världen.
./Herbert Paalberg

Fotograf: Eric Lundquist

Observera! Om bilden ska användas i annat syfte än privat bruk, hör det till god ton att fråga först! Skicka frågan i ett mail till:

Bilden föreställer Norsholms station tagen omkr. 1948-49.


 

© Rolf Sten
JVM00001.html senast uppdaterad 2021-12-28