Åter till söksidan?
Klicka i bilden ovan

Historiskt om Svenska Järnvägar, Bildarkivet!

Bildnummer: BGY00006
Bolag:
MÖJ
Ort:  
Greby
Datum:
1962-06-14
Bandel:
384
Ämnesord: Hållplats, Stationshus, Plattform, Vägkorsning.
Text: En av hållplatserna på linjen Linköping – Ringstorp var Greby. Spåret som går in till vänster om plattformen leder till Solberga grusgrop.

Fotograf: Bo Gyllenberg

Observera! Om bilden ska användas i annat syfte än privat bruk, hör det till god ton att fråga först! Skicka frågan i ett mail till:

En av hållplatserna på linjen Linköping – Ringstorp var Greby. Spåret som går in till vänster om plattformen leder till Solberga grusgrop.


© Rolf Sten
BGY00006.html senast uppdaterad 2022-08-19