DONJ, Personal

                                                                                                                      Av Rolf Sten
Nedan finns en förteckning över personer som varit anställda vid DONJ under åren 1900 till 1943.
Av förteckningen framgår namn och födelseår. Om personens yrke och placering är angiven gäller detta för förhållandet 1943.
Efternamn som börjar på A

Alftberg Egon
1920-08-21
Biträde Jädraås
Alftberg G. Erik
1918-06-13 Banarbetare
 Alftberg Gunnar
1894-10-02
Banvaktsförman
 Andersson Bror Alexander
1904
-
Andersson Emanuel
1906-06-01
Banarbetare
 
Andersson Helmer
1901-04-23
Banvakt Ockelbo
Andersson Helmer
1886-07-27
Montör
 Andersson Johan Helmer 1914-02-23
Banvakt Ockelbo
Andersson Johan Henning 1904-09-03
Banvakt Ockelbo
 
 Andersson Josef Magnus
1900
Andersson Karl Leonard 1900-09-11
Lokförare Jädraås
Andersson Lennart
-
Verkstaden
Andersson olof Albert
1917-07-15 Jädraås
Kontorsbiträde
 
 Andersson Oskar A.
1899-07-11
Lokförare
 Andersson Per august
1892-09-17
Banarbetare
Andersson Per Folke
-
Banvakt Tallås
Andersson Sven T.
1901-09-10
Stationskarl Jädraås
 
Andersson Sven Verner
1901-08-14
Verkstaden Jädraås
Andersson Valdemar
1910-03-20 67
-
 
Arnbom E. Robert
1896-01-16
Lokförare Norrsundet
Arnbom H. Oscar E.
1894-06-26
Lokförare Norrsundet
 
Axling Helmer
1908-12-29
Banarbetare
Axlund Albert
1897-06-16
Stationskarl Norrsundet
   

  Returtåg till DONJ personal (train back to DONJ staff)


© Rolf Sten
personal_donj_a.htm senast uppdaterad (last update) 19 november 2000 av Rolf Sten