Personalen vid DONJ 1900-1943 (Staff at DONJ)


                                                            Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Personalen före år 1900

Personal vars efternamn börjar på: A 

Personal vars efternamn börjar på: B - E

Personal vars efternamn börjar på: F - H

Personal vars efternamn börjar på: I - L

Personal vars efternamn börjar på: M - P

Personal vars efternamn börjar på: R - T

Personal vars efternamn börjar på: V - Ö

 

 

Personalen före år 1900
Att skriva något ingående beträffande personalen vid DONJ låter sig inte göras, då vissa delar i dokumentationen saknas.
För åren 1874-1900 finns det ej kompletta uppgifter på de anställdas namn. Det har också under åren varit många tillfälligt anställda. På grund av detta blir detta kapitel allmänt hållet.
    Några namn från den äldsta tiden har det ändå lyckats att få fram.
På Ockelboverkens tid anställdes 1874 den förste stationsinspektorn, A G Larsson, i Lilla Björnmossen. Den förste lokföraren, Hallin, anställdes 1875. Anställningen blev kort, redan samma år blev han avskedad sedan han på eget bevåg filat ned fyrkanttappen på en så kallad tvättplugg till loket. Resultatet blev att pluggen läckte då den inte gick att dra åt tillräckligt. Ersättare för Hallin blev J Sandström.
   1875 anställdes också den förste eldaren, J Berglund, och året efter tillsattes L Wallner som bromsare. Inspektor A G Larsson slutade år 1879 och A G Ramströn tog i stället plats på Lilla Björnmossen.
   1876 anställdes ytterligare en eldare, G V Johansson, som senare kom att bli DONJ:s förste lokmästare.
   1880 anställdes en ny byggmästare för järnvägsbyggnaden, J A Westerlund från Göteborg, han kom senare att bli den förste trafikchefen vid DONJ.
 Return to staff main page
  Returtåg till Personal & fackf innehållsförteckning

 

 


© Rolf Sten
personalforteckning_donj.htm senast uppdaterad 21 september 2003 av Rolf Sten