Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Södra stambanan
The main southern line

av Rolf Sten

Malmö - Falköping (Ranten)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)

Snabbfakta Södra stambanan

Snabbfakta (facts about the main southern line) (2006-09-16) 

Tidtabell
Tidtabell 1930 Malmö - Nässjö (Timetable year 1930) (2001-10-01)

Tidtabell
Tidtabell 1930 Nässjö - Malmö (Timetable year 1930) (2001-10-01) 

Tidtabell

Tidtabell 1930 Falköping - Malmö - Falköping (Timetable 1930) (2001-10-01)  

Tidtabell

Banprofil Malmö - Nässjö - (Mjölby) (Line gradient) (2006-09-16) 

Tidtabell
Banprofil Nässjö - Falköping (Line gradient) (2006-09-16) 

Karta utvisande Södra stambanans sträckning
Den gröna linjen på ovanstående karta visar Södra stambanans sträckning.
Orginalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik
 
Nästa sida Next page

 

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sj_ssb.html senast uppdaterad 2006-09-16