Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Skövde - Karlsborg The state railway Skövde - Karlsborg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1930. Statsbanan Skövde - Karlsborg
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs banan

Timetable Skövde - Karlsborg - Skövde year 1930

Return to page top

 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till östra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_skovde_karlsborg_timetable.html senast uppdaterad 2006-10-05