Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Skövde - Karlsborg
The state railway Skövde - Karlsborg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida  

Banprofil Statsbanan Skövde - Karlsborg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan har.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Explanations
Banprofilerna kommer från Statens Järnvägar 50-årsskrift från 1906


Return to page top

 
Previous page Föregående sida  

 Return to table of content
  Returtåg till "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_skovde_karlsborg_profil..html senast uppdaterad 2006-10-05