HOME
INDEX

408     Uddevalla C - Dingle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uddevalla C) - Munkedal - Smedberg - (Dingle)
NÄSTA

 


Karta nr 407

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Uv (Uddevalla C) v 88.5 6 1903.12.15 33)
Tog Torsberg v hp 96.4 67 1913.09.20 1968.05.12 25) 33)
Htp Hogstorp v 100.5 61 1903.12.15 33)
Sln Saltkällan h 105.7 26 1906.06.25 1971.05.23 25) 33)
Mkl Munkedal v 109.5 23 1903.12.15 33)
Sbg Smedberg hp 113.3 1957.06.02 1975.06.01 25) 142)
Dl (Dingle) h 119.2 42 1903.12.15 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
142)Tåguppehållen på bohusbanan indrogs 31.5.1964. Kvar för Lysekilstågen

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-02 Rolf Sten