HOME
INDEX

408     Uddevalla C - Dingle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uddevalla C) - Munkedal - Smedberg - (Dingle)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringUv (Uddevalla C) v 88.5 6 1903.12.15
Tog Torsberg v 96.4 67 1913.09.20 1968.05.12
Htp Hogstorp v 100.5 61 1903.12.15
Sln Saltkällan h 105.7 26 1906.06.25 1971.05.23
Mkl Munkedal v 109.5 23 1903.12.15
Sbg Smedberg 113.3 1957.06.02 1975.06.01
Dl (Dingle) h 119.2 42 1903.12.15

87 Uddevalla S 12 stn 1907-08-23, †1907-11; provisorisk slutstn
87,1 Uddevalla Ö (Uö) 11 hp 1992-06-0; PH
87,4 Tändsticksfabriken (Ttf) 13 ssp 1921, lp 1925-08-01, †1941-10-01, BI 1951
87,6 Kålgårdsberget S tunnel 167 m 1907
88,5 Uddevalla C (Uv) 6 stn 1907-08-23; <1908-05-01 Uddevalla, <1940-07-01 Uddevalla SJ; ansl Älvsborgsbanan; hamnspår; FS
90,3 Sörvik tunnel 354 m 1975-06-27, vid linjeomläggning
91,1 Kärra S tunnel 199 m 1903
91,4 Kärra N tunnel 89 m 1903
91,7 Uddevalla bro 158 m
96,4 Torsberg (Tog) 67 hp 1913-09-20, †1968-05-12
100,5 Hogstorp (Http) 61 stn 1903-12-16, hlp 1968-05-12, lp 1971-05-23, ssp 1988-09-01,
BI 2002
105,0 Saltkällan (Sln) 27 ssp 1940t, BI 2007; <1971 Saltkällans växel; totalförsvarsändamål
105,7 Saltkällan (Sln) 26 hp 1906-06-25, †1971-05-23
108,1 Örekilsälven bro 80 m
109,5 Munkedal (Mkl) 23 stn 1903-12-16; FS
113,3 Smedberg (Sbg) 38 stn 1911-11-15, †G 1957-06-01, I infogad i Munkedal stn 1957, †1964-05-31 Strömstadsbanan, †1975-06-01 Lysekilsbanan; ansl LJ
119,2 Dingle (Dl) 42 stn 1903-12-16, †G 1994-01-01; PS
Dingle grusgrop grp <1918, BI >1924
122,9 Svarteborg banvaktstuga sto 1953, †
125,9 Hällevadsholm (Hlv) 86 stn 1903-12-16, †G 1975-06-01, I hlp 1983-08; PH
128,5 Alnässjön (Aön) 85 lp 1926-06-15, †1941-09-01, BI 1951
131,1 Rabbalshede (Rbh) 94 stn 1903-12-16, †G 1977-05-22, I hps 1981; PL
139,0 Trättelanda (Trl) 27 hp 1917-10-01, †1964-05-31
143,6 Orrekläpp (Ork) 10 stn 1903-12-16, †G 1963, I hlp 1964, hp 1981, †1988-05-29
148,1 Tanum (Tnu) 9 stn 1903-12-16, †G 1991-06-10; PS
153,6 Mjölkeröd (Mkd) 3 hp 1910-05-01, †1988-05-29
Forseröds grusgrop grp <1918, BI >1924
158,2 Kragenäs (Kgs) 3 stn 1903-12-16, †G 1964-05-31, I hps 1964, †1988-05-29; IL
163,3 Överby (Övb) 9 stn 1903-12-16, †G 1964-05-31, I hp 1977; PH
169,4 Varp (Vap) 13 hp 1905-05-01, †1988-05-29
173,4 Skee (Ske) 4 stn 1903-12-16, hlp 1965, hps 1989-10-01; PL
178,5 Strömstads godsbangård > 2 ssp 1953; sign Sgd; avlastningsbangård, även tillfällig godstrafik; IL
179,3 Myren 8 ssp <1947, BI ~1951; ej fastställt namn
180,5 Strömstad (Smd) 2 stn 1903-12-16, †G 1994-01-01; hamnspår; PS

 
Källor och referenser
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2011-11-02 Rolf Sten