HOME
INDEX

156     Hå - Vallvik

FÖREGÅENDE
LISTA
Hå - (Vallvik)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

0 1908 1968
Vallvik sulfitfabrik 11 1908
Vv (Vallvik) (vid OKB) * 1926-11-01


* Industri och timmerebana, spårvidd 891 mm, öppnad för trafik 1908.
När Vallviks station öppnades 1926-11-01 byggdes ett anslutningsspår mellan Vallvik och den smalspåriga banan.
1942 lades en tredje skena, ca 2 kilometer mellan Vallvik och fabriken och därmed kunde normalspåriga vagnar transporteras utan omlastning.

 


 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-10-06 Rolf Sten