HOME
INDEX

082     Ulriksfors - Strömsunds hamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ulriksfors) - Strömsunds hamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km" Höjd Från NoteringUf (Ulriksfors) v 115.3 290 1912-12-01

stn, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; ansl Inlandsbanan

Ufio Ulriksfors industriområde 116,1 293 ~1994

ssp, I infogad i Ulriksfors stnområde

Stoppställe vid km 118,7 118,7 291

sto, U 1962-05-27

Ikea IKEA 119,0 1970 ssp, infogat i Strömsund stn
Ssd Strömsund h 119,7 291  1912-12-01 stn, T hlp 1959-09-01, lp 1982-05-23; hamnspår; GÖ

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920  
 Övrig information  
" Kilometer från Östersund


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten