Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil WLJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.


Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till WLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
wlj_profil..html senast uppdaterad 29 januari 2003