Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Stationer, lastplatser (Stations) 
 Lobonäs
28,9 km från Woxna.
217,3 meter över havet
Drawing Lobonäs station and yardStation öppnad år 1908 med signaturen Lbs. Banans norra ändpunkt. Här fanns lokstall med vändskiva samt lastbryggor. Några år senare uppfördes ett kolhus.
Vidstående ritning visar bangården i Lobonäs. Större ritning? Klicka i bilden!

Grycksmyra
23,4 km från Woxna.
5,5 km från Lobonäs.
221,3 meter över havet.

Lastplats öppnad år 1908 med signaturen Ga. Ett kolhus uppfördes. I övrigt var platsen var helt öde. Närmaste by var Mattsmyra

Lövriset
20,5 km från Woxna.
8,4 km från Lobonäs.
219,3 meter över havet

Lastplats öppnad år 1908 med signaturen Lt. Lövriset låg egentligen vid Vintjärn men det kunde man inte kalla stationen då det redan tidigare fanns en annan station med det namnet, Vintjärn vid Dala- Ockelbo- Norrsundets Järnväg..


Njupa

11,8 km från Woxna. 17,1 km från Lobonäs. 197,8 meter över havet

Bilden visar Njupa station. Större bild? Klicka i bilden. (Njupa station. Larger picture? Click at the picture) Foto: © Samling Stig Nyberg.
Lastplatsen öppnad år 1908 och hade signaturen Na. Lastbrygga för träkol fanns. Senare byggdes även ett kolhus
Njupa station
Njupa station omkring 1915. Tåget består av lok nummer 1 och de båda personvagnarna 2 och 2 samt en godsfinka. Lobonäs är bortåt i bild. Foto: Stig Nyberg

Kilen
8,8 km från Woxna.
20,1 km från Lobonäs.
195 meter över havet

Lastplatsen öppnad år 1908 med signaturen Kn. Här låg banans grusgrop vilken kunde nås via ett stickspår.
Kilen station
Kilens hållplats omkring 1919. Personerna på bilden kan vara dåvarande banvakten Per Gustafsson med hustrun Helena Sofia född Voxberg. Foto: Stig Nyberg

Woxna Bruk
5,9 km från Woxna.
23 km från Lobonäs.
203,1 meter över havet.

Voxna Bruk station
Vintermotiv från Woxna Bruks station och bangård år 1925. Voxna är till höger i bild. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926..

Stationen öppnad år 1908 med signaturen Wb. Här fanns tre rundspår med 58, 128 respektive 157 meter, samt två spår till lokstallet.
   Det fanns ett stationshus med väntsal. På nedre botten ett expeditonsrum och en bostad med ett rum och kök för banvakt eller stationskarl. På övre botten fanns en bostad med två rum och kök samt ett enkelrum.
   Här fanns järnvägens verkstad och ett lokstall med vändskiva. Stallet rymde två lok.
Det fanns också en 10 meter lång träkaj samt en vagnvåg. Drawing Woxna Bruk station and yardInfarterna till stationen reglerades av envingade semaforer.
Strax norr om stationen gick ett stickspår gick ned till brukets brädgård.
Vidstående ritning visar bangården i Woxna Bruk. Större ritning? Klicka i bilden!

Woxna
51,4 km från Bollnäs. 73 km från Orsa. 193,7 meter över havet
Föreningsstation med Dala - Hälsinglands Järnväg (DHdJ) Stationen öppnad 1899 med signaturen Wa Sköts helt av DHdJ. Skötte även trafiken åt WLJ.
    WLJ:s anläggningar på stationen bestod av 2 rundspår, hinderfria 173 respektive 196 meter. Ett 59 meter långt stickspår till en omlastningsbrygga för träkol. En vändskiva med 5 meters diameter och som infartssignal fanns en envingad Drawing Woxna station and yardsemafor. Till kolugnarna fanns ett med DHdJ gemensamt treskensspår. Vatten till lokomotiven erhölls från DHdJ vattentorn.
Vidstående ritning visar bangården i Woxna. Större ritning? Klicka i bilden!

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to WLJ table of content
  Returtåg till WLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stationer.htm senast uppdaterad 29 januari 2003 av Rolf Sten