Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

STJ, Skara - Timmersdala Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil STJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
STJ line gradient

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

stj_profil..html senast uppdaterad 2005-01-03