Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

 WBlJ, Västra Blekinge Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

WBlJ, Västra Blekinge Järnväg
Sedan järnvägarna
mellan Sölvesborg och Kristianstad samt Karlshamn - Vislanda hade öppnats för trafik var det ganska naturligt att det även borde vara en järnväg mellan Sölvesborg och Karlshamn.
    1884 inbjöds det till aktieteckning i ett kommande projekt som avsåg en bana mellan Sölvesborg och Karlshamn med bibana till Holje.
Kaptenen O Filén    Ritningar och kostnadsförslag hade uppgjorts av ingenjören H Östrand och kostnaden var beräknad till 1 034 000 kronor inklusive rullande materiel. När halva aktiekapitalet hade tecknats, 517 000 kronor, kallade man till ett sammanträde 5 december 1884. Där beslöt man att konstituera Västra Blekinge Järnvägsaktiebolag (VBlJ).
    Bolagets första styrelse bestod av kaptenen O Filén (ordförande), grosshandlaren C J Skoog samt landstingsmannen Sven Håkansson.
Koncession söktes och den beviljades 1 maj 1885.
     Till entreprenör för järnvägsbygget antogs greve Fr Arv:son Posse. Bygget fortskred i Lineman's cottage at Gammalstorp.rask takt och den 22 december 1886 öppnades hela den 46 kilometer långa banan (inklusive bibanan Sandbäck - Holje 15 kilometer) för allmän trafik.    Byggnadskostnaden uppgick till 947 886 kronor.
    Största tillåtna hastighet var då på huvudlinjen 35 kilometer i timman. På bibanan Sandbäck - Holje var hastigheten begränsad till 30 kilometer i timman.
Vidstående bild visar en banvaktsstuga vid Gammalstorp. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.
   

Banans tre första lokomotiv levererades från Kristinehamns Mekaniska Werkstad. Loken var tanklok med axelföljd C, det vill säga tre drivande axlar. Loken numrerades som nummer 11, 12 och 14 och fick namnen "HAGBART", "SIGNE" respektive "SNAPPHANEN". 1888 omnumrerades loken till 16, 17 respektive 15.
   1889 gjorde man ett lokbyte med Karlshamn - Wislanda Järnväg, KWJ. Lok nummer 15 "SNAPPHANEN" lämnades till KWJ och i stället fick man KWJ lok nummer 6 "CARLSHAMN" vilket vid BKlJ fick överta nummer 15.
The railway bridge over Mörrumsån.    1895 köptes ett nytt lok. Den här gången var det Nydqvist & Holm, NOHAB, i Trollhättan som levererade ett tanklok med axelföljden 2 B. Loket numrerades som nummer 18 och fick namnet "CARL XI".
Vidstående bild visar järnvägsbron över Mörrumsån. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

    1901 köptes ytterligare två lok från NOHAB. Även dessa var tanklok med axelföljden 2 B. Dessa numrerades som nummer 19 och 20 samt fick namnen "BODEKULL" och "MAGNUS STENBOCK".

  Bridge over the railway at Vekerum.   Ekonomin kom genast i olag och redan den 8 juni 1888 begärde man bolaget i konkurs.
9 februari 1889 såldes järnvägen till Karlshamns stad. Man begärde att koncessionen skulle överlåtas, något som Kunglig Majestät godkände 1 november 1890.
     Med bolaget i Karlshamns stads regi kom det hela att fungera mycket bra. Investeringar gjordes och banan inklusive rullande materiel rustades till god standard.
     1901 lämnade Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) ett anbud på VBlJ. Förhandlingar inleddes och man beslutade att sälja järnvägen till VBlJ. Den 1 januari 1903 övertogs bolaget av MBlJ.
Bilden ovan visar en vägbro över järnvägen vid Vekerum. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.
Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to WBlJ table of content
  Returtåg till WBlJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
wblj_fakta.html senast uppdaterad 2005-10-28