Åter till "innehållsförteckningen"?
Klicka i bilden ovan!

Stavsjö Järnväg 

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil Stavsjö Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Stafsjö Järnväg

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

 

  Return to  table of content
  Returtåg till Stavsjö Järnväg "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
stavsjo_profil..html senast uppdaterad 27 augusti 2001