Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ROJ, Ruda - Oskarshamns Järnväg
 RÄJ, Ruda - Älghultsby Järnväg
 ÖSmJ, Östra Smålands Järnväg

                    Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil ROJ, RÄJ, ÖSmJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil ÖSmJ, Östra Smålands Järnväg. Line gradient ÖSmJ

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till ÖSmJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
osmj_profil..html senast uppdaterad 20 januari 2004