Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
Södra Ölands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your chice and click at the red arrow
Historik och åren fram till 1928 (History) (2001-01-03)   
Karta  (Map.) (2001-01-03)
Tidtabell SÖJ 1917 Timetable SÖJ 1917 

Tidtabell Ölands Järnväg 1930 Timetable ÖJ 1930  
Banprofil SÖJ Line gradient

Ölands Järnvägsbank. Läs om vad som finns kvar idag.

Ottenby station around 1949
Ottenby station och bangård, södra ändpunkten på SÖJ. Året är omkring 1940 och än är det ånglok som drar tågen. Bortåt i bild är i riktning norrut.


Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens historik från 1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet, Järnvägsdata, Ölands Järnväg

© Rolf Sten
soj.htm senast uppdaterad 28 september 2002