Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ÖBlJ, Östra Blekinge Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift från 1926, avsnittet om ÖBlJ beskrivs järnvägens sträckning och dess omgivningar med dessa ord (Description of the line and its surrorundings):

 Östra Blekinge järnväg, linjerna (Karlskrona-) Gullberna - Torsås, 47 km., Torsås-Gullaboby, 15 km., och Torsås - Bergkvara, 7 km.

Karlskrona - Torsås, 47 km.
Från Karlskrona station gå Östra Blekinge järnvägs tåg å Blekinge kustbanors spår till Gullberna station. Härifrån är Östra Blekinge järnväg dragen i östlig riktning. Därefter följa Lösens, Ramdala och Jämjöslätts stationer i en av de mest bördiga trakterna av Blekinge. Här finnas även sten- och trä- m. fl. industrier. Från tåget synas vikar av Östersjön.

Banan fortsätter från Jämjöslätt i nordlig riktning genom höglänta, skogiga områden. Sedan Törnåkra station passerats, uppnås Fågelmara station, från vilken en 6 km. lång väg leder till den idylliska köpingen Kristianopel, en under dansktiden befäst stad, varom bl. a. den ännu befintliga stadsmuren runt samhället påminner. Så följer Brömsebro station på gränsen till Småland. Vid bangårdens norra ända; framgår Brömsebäck, som utgör gränsen mellan Blekinge och Småland (gränsmärke i bäcken). I närheten ligger Bröms gård vid den lilla bron, som genom den märkliga freden 1645 blivit så känd i historien. Å en liten holme i bäcken invid bron är rest en minnessten med inskriptioner.

Efter två mindre stationer, Norra Tång och Dynekärr, når linjen Torsås, föreningsstation med såväl Östra Blekinge järnvägs båda grenlinjer, Torsås - Gullaboby och Torsås - Bergkvara, som med Kalmar - Torsås järnväg. Torsås, som är municipalsamhälle, är således en betydande järnvägsknut och utgör en central handelsplats. Flera industriella anläggningar finnas.
Torsås year 1910, engine No 5
Torsås 1910, lok nummer 5 växlar vedlastade vagnar. Foto: Samling Stig Nyberg.

 Torsås - Bergkvara, 7 km.
Efter passerandet av linjestationerna Gökalund och Skällenäs kommer man till ändstationen Bergkvara, municipalsamhälle, ortens hamn med skeppsvarv och en ansenlig handelsflotta. Från Bergkvara utskeppas årligen relativt betydande kvantiteter trävaror, sten m. m. På andra sidan av Kalmarsund siktar man tydligt Öland med Mörbylånga, Degerhamn, Grönhögen m. fl. samhällen.
Bergkvara station year 1910
Bergkvara station omkring 1910. Till höger i bild är i riktning mot Torsås. Foto efter gammalt vykort samling Rolf Sten.

Bergkvara station year 1930
Bergkvara station på 1930-talet. Foto: Samling Stig Nyberg.

Torsås - Gullaboby, 15 km.
Förbi några stationer leder järnvägen till Gullaboby, som utgör knutpunkten för landsvägsförbindelser i sydöstra hörnet av Småland.


Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to ÖBlJ table of content
  Returtåg till ÖBlJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
oblj_beskrivning.html senast uppdaterad 2005-10-28