Norrköping Östra
Ovanstående bild visar Norrköping Östra någon gång på 1920-talet.
Stationen var föreningsstation med Vikbolandsbanan vilken även ägde stationen. Foto: Stig Nyberg.

Till föregående bild. Return to previous page

© Rolf Sten
bild_norrkoping.html senast uppdaterad 25 april 2001