UHB, Uddeholms järnväg. Från 1880 Nordmark - Klarelfvens järnväg NKlJ.

                                                                 Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)

Snabbfakta & Karta (facts about NKlJ & Map) (1999-02-07)

 

 

 

 


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
uhb.html senast uppdaterad 7 februari 1999 av Rolf Sten