Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to mainpage narrow gauge
Åter till smalspår huvudsida?
Klicka på bilden ovan


SMJ, Skymnäs - Munkfors Järnväg

Av Rolf Sten

Skymnäs - Munkfors Järnväg, SMJ
U
ddeholmsbolagets anläggningar i Munkfors hade också behov av bättre kommunikationer. Vid en bolagsstämma 1889 meddelade styrelsens medlemmar att dom personligen hade sökt koncession på en järnväg från Map SMJMunkfors till Skymnäs för att där knyta samman den planerade järnvägen med NKlJ.
   För ändamålet bildades ett särskilt bolag, Skymnäs - Munkfors Järnvägsaktiebolag, SMJ.
   Koncession söktes och beviljades den 9 augusti 1889. Koncessionen överfördes omedelbart till SMJ
Uddeholmsbolaget ägde från början 40 % av aktierna i SMJ
   Banbyggnaden skedde under ledning av NKlJ:s trafikchef E Nordwall och redan 1 oktober 1890 kunde den 14,6 kilometer långa SMJ öppnas för allmän trafik. Från samma datum arrenderades SMJ av Nordmark - Klarälvens Järnväg.
Rälsen på banan var av stål och vägde 14,3 kilo per meter. Banans största lutning var 12, 5 ‰ och minsta kurvradien 300 meter. Största tillåtna hastighet var 35 km/t. Sidospårens längd uppgick till 0,7 kilometer.
   Den 1 oktober 1921 överläts SMJ till Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

Munkfors station year 1900. Engine No. 5
Munkfors station 1900. Loket är NKlJ nummer 5. Bortåt i bild är i riktning mot Hagfors. Foto: Samling Rolf Sten  


Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.

Return to page top
 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
smj.html senast uppdaterad
2006-09-17