Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden

 KURJ Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg

Av Rolf Sten

KURJ banprofil (line gradient)
Nedanstående bild visas banprofilen vid KURJ och dess bispår. Av denna kan man utläsa banans lutning och stationernas höjd över havet. När det gäller huvudspåret Köping - Riddarhyttan kan man säga att banan hade en gynnsam profil. Eftersom de lastade tågen i huvudsak gick i riktning till Köping kunde man nöja sig med något mindre och lättare lokomotiv än vad man annars hade behövt investera i. Det enda egentliga "motlutet" var den så kallade Forshammarsbacken.
   Ett exempel på den gynnsamma profilen var att det någon gång hände att ett lok vägande 28 ton klarade av att dra ett tåg med en vagnvikt på 750-800 ton från Riddarhyttan till Köping.

KURJ line gradient
Kopierad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. 


Till sidans början. To page top  

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to KURJ table of content
  Returtåg till KURJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
profil_fakta.html senast uppdaterad 6 februari 2004